Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka dyplomowa
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-110-KG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geological Mapping
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek (jamat@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i ma świadomość podnoszenia kwalifikacji związanych z wykonywanymi zadaniami i projektami GG2A_K03 Work done within the framework of a practical placement
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w działaniu praktycznym GG2A_U09, GG2A_U07 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U002 Student potrafi zaplanować i przeprowadzać zadania w zakresie tematyki pracy dyplomowej GG2A_U10, GG2A_U02 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U003 Student potrafi działać w grupie oraz indywidualnie realizując zadania projektu GG2A_U02, GG2A_K02 Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 Student zna i potrafi wybrać odpowiednie narzędzia badawcze z zakresu nauk geologicznych i zastosować je w praktyce GG2A_W05, GG2A_W04, GG2A_W09 Work done within the framework of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i ma świadomość podnoszenia kwalifikacji związanych z wykonywanymi zadaniami i projektami - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w działaniu praktycznym - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi zaplanować i przeprowadzać zadania w zakresie tematyki pracy dyplomowej - - - - - - + - - - -
M_U003 Student potrafi działać w grupie oraz indywidualnie realizując zadania projektu - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i potrafi wybrać odpowiednie narzędzia badawcze z zakresu nauk geologicznych i zastosować je w praktyce - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

Miejsce i zakres praktyki dyplomowej uzgadniane indywidualnie z promotorem pracy. Zakres prac dobrany indywidualnie do tematu pracy dyplomowej. Zapoznanie dyplomanta ze specyfiką środowiska zawodowego i pracy w nim. Zebranie materiałów do pracy dyplomowej. Określenie zakresu pracy nad wybranym tematem. Metody i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu danego zagadnienia. Sposób wykonywania pracy badawczej. Przygotowanie dyplomanta do samodzielnej pracy oraz odpowiedzialności za prowadzone prace. Zasady BHP i ergonomii.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Completion of practical placements 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena harmonogramu indywidualnej pracy dyplomanta

Prerequisites and additional requirements:

Wybór tematu pracy dyplomowej

Recommended literature and teaching resources:

Indywidualny dobór literatury zgodny z tematem pracy dyplomowej
(do uzgodnienia z promotorem)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None