General information:
Name:
Autopresenation and Communication
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-302-MS-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Mineralogy and Gemmology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Zamojska-Król Malwina (m.z-krol@wp.pl)
Academic teachers:
dr Zamojska-Król Malwina (m.z-krol@wp.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi dokonać analizy różnych rodzajów interakcji komunikacyjnych stosując właściwy aparat pojęciowy. GG2A_K03 Activity during classes
M_K002 Student potrafi odnaleźć się w środowisku zróżnicowanym kulturowo w sposobie komunikowania. GG2A_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi sprawnie posługiwać się terminologią z zakresu analizy relacji interpersonalnych. GG2A_K03 Activity during classes
M_U002 Student potrafi korzystać z poznanej wiedzy teoretycznej do praktycznej analizy rzeczywistości społecznej oraz krytycznego analizowania i rozumienia zjawisk społecznych, a także wyciągać wnioski dotyczące własnego stylu komunikowania na podstawie poznanych klasyfikacji. GG2A_K03 Scientific paper
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę względem terminologii odnoszącej się do komunikowania oraz pogłębioną wiedzę z zakresu barier komunikacyjnych i zasad efektywnej komunikacji. GG2A_K03 Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi dokonać analizy różnych rodzajów interakcji komunikacyjnych stosując właściwy aparat pojęciowy. - - - - + - - - - - -
M_K002 Student potrafi odnaleźć się w środowisku zróżnicowanym kulturowo w sposobie komunikowania. - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi sprawnie posługiwać się terminologią z zakresu analizy relacji interpersonalnych. - - - - + - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z poznanej wiedzy teoretycznej do praktycznej analizy rzeczywistości społecznej oraz krytycznego analizowania i rozumienia zjawisk społecznych, a także wyciągać wnioski dotyczące własnego stylu komunikowania na podstawie poznanych klasyfikacji. - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę względem terminologii odnoszącej się do komunikowania oraz pogłębioną wiedzę z zakresu barier komunikacyjnych i zasad efektywnej komunikacji. - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

1. Istota komunikacji, poziomy komunikowania
2. Komunikowanie informacyjne i perswazyjne
3. Bariery komunikacyjne
4. Zasady efektywnej komunikacji (zasady konwersacji)
5. Komunikowanie werbalne – o istocie słowa
6. Komunikowanie niewerbalne – znaczenie mowy ciała
7. Autoprezentacja – jak sobie radzić z tremą
8. Płeć i komunikacja – jak zrozumieć osoby płci przeciwnej
9. Bariery rozmowy – trudne sytuacje
10. Wpływ stresu na komunikację
11. Style komunikacji: agresywny, pasywny, asertywny
12. Mowa asertywności: nie, tak, ale…
13. Typy postaw w sytuacji konfliktowej – o manierze prowadzenia negocjacji
14. Różnice kulturowe w komunikowaniu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in seminar classes 28 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 29 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Prezentacja – referat na zadany temat

Prerequisites and additional requirements:

Gotowość do analizy omawianych zagadnień
Umiejętność wykorzystywania teorii w praktyce
Zdolność do publicznego przemawiania

Recommended literature and teaching resources:

1. Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004.
2. Dąbrowski P.J., Praktyczna teoria negocjacji: negocjowanie bez poddawania się, Wydawnictwo Sorbog, Warszawa 1990.
3. Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Wydawnictwo Hansa Communication, Warszawa 2001.
4. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
5. Guarrella E., Giorgio M. S., Sztuka mówienia nie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.
6. Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, red. B. Kudra, E. Olejniczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
7. Schnack G., Schnack K., Nawyki antystresowe, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
8. Sobkowiak B., Komunikowanie społeczne, w: Współczesne systemy komunikowania, red. B. Dobek-Ostrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
9. Stoop D., Wybaczyć niewybaczalne, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002.
10. Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 2005.
11. Wright H. N., Sztuka porozumiewania się, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1994.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Zamojska-Król M., Mowa ciała w ujęciu różnic kulturowych, czyli powściągliwość kontra ekspresja a rozumienie świata społecznego, w: Między mową a ciałem, czyli człowiek w swych odsłonach, red. M. Zamojska-Król, Wydawnictwo WAM, Ignatianum, Kraków 2013.

2. Zamojska-Król M., Niepewność w sytuacjach na co dzień. Różne oblicza zachowań dla sytuacji nieznanych w środowisku międzykulturowym, w: Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, t. 2, red. N. Dębowska, M. Walachowska, N. Starik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2014.

Additional information:

None