Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Practical training
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-108-MS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Mineralogy and Gemmology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Bajda Tomasz (bajda@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. Potrafi współpracować i pracować w zespole. GG2A_K01, GG2A_K03 Oral answer,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi wykonać opróbowanie, kartowanie, przekroje geologiczne, sporządzić mapę lokalizacji, zaplanować i wykonać eksperyment laboratoryjny, GG2A_U03, GG2A_U18, GG2A_U01, GG2A_U07, GG2A_U13, GG2A_U19, GG2A_U09, GG2A_U14 Oral answer,
Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U002 Potrafi przygotować próbki do analiz, wykonać odpowiednie pomiary oraz opracowanie statystyczne wyników i ich interpretację GG2A_U03, GG2A_U07, GG2A_U10, GG2A_U09 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U003 Dostrzega związki realizowanego tematu ze środowiskiem naturalnym; ma świadomość pozatechnicznych aspektów realizowanej pracy, rozumie odpowiedzialność za podjęte decyzje zarówno na etapie wykonywania prac terenowych i laboratoryjnych jak i podczas formułowania wniosków GG2A_U13, GG2A_U19, GG2A_K02, GG2A_U11 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę i znajomość metodyki rozwiązywania zadań geologiczno - górniczych. GG2A_W03, GG2A_W06, GG2A_W04, GG2A_W02, GG2A_W11, GG2A_W05 Oral answer,
Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. Potrafi współpracować i pracować w zespole. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać opróbowanie, kartowanie, przekroje geologiczne, sporządzić mapę lokalizacji, zaplanować i wykonać eksperyment laboratoryjny, - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi przygotować próbki do analiz, wykonać odpowiednie pomiary oraz opracowanie statystyczne wyników i ich interpretację - - - - - - + - - - -
M_U003 Dostrzega związki realizowanego tematu ze środowiskiem naturalnym; ma świadomość pozatechnicznych aspektów realizowanej pracy, rozumie odpowiedzialność za podjęte decyzje zarówno na etapie wykonywania prac terenowych i laboratoryjnych jak i podczas formułowania wniosków - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę i znajomość metodyki rozwiązywania zadań geologiczno - górniczych. - - - - - - - - - - -
Module content
Practical classes:

Podczas praktyki dyplomowej dyplomant samodzielnie zbiera dane, pobiera próbki i inne materiały badawcze niezbędne do realizacji tematu swojej dyplomowej pracy magisterskiej. Praktyka dyplomowa może mieć formę badań laboratoryjnych, w tym także w jednostkach organizacyjnych AGH, badań terenowych, pobytów w krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych i niepublicznych, urzędach administracji państwowej i samorządowej różnego szczebla i charakteru.Nadzór naukowo-dydaktyczny nad praktyką sprawuje promotor pracy magisterskiej, z którym przed rozpoczęciem praktyki dyplomant konsultuje ramowy program praktyki. Podczas praktyki, dane i inne materiały badawcze dyplomant uzyskuje metodami naukowymi, które poznał w trakcie studiów oraz potrafi odpowiednio wybrać i je zastosować, zgodnie ze specyfiką tematu pracy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Completion of practical placements 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena promotora jest wystawiana na podstawie zakresu nabytych umiejętności praktycznych oraz jakości opracowanych materiałów i dokumentacji opróbowania, eksperymentów i opisów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literatura wskazana przez promotora w zależności od specyfiki praktyki i tematu pracy dyplomowej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None