Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modern instrumental analysis
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-202-MS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Mineralogy and Gemmology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. GG2A_K01 Test,
Project
Skills
M_U001 Potrafi przygotować projekt badawczy z komplementarnym wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych. GG2A_U09, GG2A_W10 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat zastosowań synchrotronu w naukach o Ziemi. GG2A_W10, GG2A_W02, GG2A_W01 Test
M_W002 Ma wiedzę na temat technik in-situ analiz minerałów i skał. GG2A_W10, GG2A_W02, GG2A_W11 Test
M_W003 Ma wiedzę na temat nowoczesnych metod spektroskopowych. GG2A_W10, GG2A_W02, GG2A_W11 Test
M_W004 Potrafi przygotować aplikację o uzyskanie dostępu do nowoczesnej aparatury badawczej. GG2A_W04, GG2A_U01, GG2A_W11 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować projekt badawczy z komplementarnym wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat zastosowań synchrotronu w naukach o Ziemi. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat technik in-situ analiz minerałów i skał. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat nowoczesnych metod spektroskopowych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi przygotować aplikację o uzyskanie dostępu do nowoczesnej aparatury badawczej. - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

WYKŁADY:
Zastosowania promieniowania synchrotronowego w nowoczesnej analizie mineralogicznej i geochemicznej. Specjalne techniki eksperymentalne i analityczne (szczególnie pod kątem budowanego obecnie w Krakowie synchrotronu). Przyszłość synchrotronu w Krakowie.
Zastosowanie techniki analizy dyfrakcyjnej in situ w czasie rzeczywistym do badań reakcji i przemian minerałów. Podstawy fizyczne i zastosowanie metod spektroskopowych XAFS, XANES.
Przykłady synchrotronowych technik dyfrakcyjnych w analizie struktur krystalicznych. Zastosowanie techniki analizy dyfrakcyjnej in situ w czasie rzeczywistym do badań reakcji i przemian minerałów.
Podstawy fizyczne i zastosowania analizy metodą ablacji laserowej.
Podstawy fizyczne i zastosowania technik analitycznych SIMS, TIMS.
Podstawy fizyczne i zastosowania mikrosondy jonowej SHRIMP.
Podstawy fizyczne i zastosowania mikroskopii sił atomowych.

Laboratory classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in project classes 15 h
Completion of a project 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,4 * ocena z kolokwium + 0,6* ocena z projektów

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza w zakresie mineralogii, petrografii, geochemii i metod badań minerałów i skał.

Recommended literature and teaching resources:

Aktualna literatura do każdego cyklu wykładów jest podawana na stronie internetowej przedmiotu.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None