Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The Graduate on the Work Market
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-204-MS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Applied Mineralogy and Gemmology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Dudek Krzysztof (kadudek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Dudek Krzysztof (kadudek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie. GG2A_K01, GG2A_K02 Test,
Project
Skills
M_U001 Potrafi zaplanować ścieżkę kariery, przygotować dokumenty rekrutacyjne, prezentacje, autoreferat, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. GG2A_U02, GG2A_W09 Project
M_U002 Potrafi prowadzić działalność gospodarczą i korzystać z rożnych programów jej wspierania. GG2A_U02, GG2A_W09 Test,
Project
M_U003 Potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, możliwości rynków kapitałowych i międzynarodowych. GG2A_U01 Test
Knowledge
M_W002 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych oraz technicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej GG2A_W07, GG2A_W09 Test
M_W003 Ma podstawową wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym zarządzania jakością. GG2A_W10, GG2A_W09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaplanować ścieżkę kariery, przygotować dokumenty rekrutacyjne, prezentacje, autoreferat, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi prowadzić działalność gospodarczą i korzystać z rożnych programów jej wspierania. + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, możliwości rynków kapitałowych i międzynarodowych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W002 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych oraz technicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej + + - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym zarządzania jakością. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Metody rozpoznania i analizy rynków pracy w Polsce i w Europie, strategia planowania ścieżki kariery, technika przygotowania dokumentów i podań, przygotowanie do procedury rekrutacyjnej, techniki prezentacji i autoreferowania (2h).
Jednoosobowa działalność gospodarcza; rejestracja i rozpoczęcie działalności (NIP, REGON, ZUS). Przychody, koszty i dochody – prowadzenie ewidencji. Formy opodatkowania działalności gospodarczej (2h).
Możliwości dla absolwentów i przedsiębiorców po raz pierwszy otwierający działalność gospodarczą. Programy aktywizacyjne Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, granty i dotacje. Programy Unii Europejskiej; Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i inne (3h).
Elementy analizy ekonomicznej i prawnej; studium wykonalności, business plan, zarządzanie jakością, elementy prawa autorskiego i patentowego, ochrona własności przemysłowej, zarządzanie zasobami własności intelektualnej, dostęp do zasobów informacji patentowej (4h).
Perspektywy rozwoju samodzielnej działalności; tworzenie małej firmy w formie spółki z o.o. lub akcyjnej. Możliwości pozyskania kapitału; Fundusze joint venture, anioły biznesu, rynek kapitałowy (New Connect). Rynki międzynarodowe, eksport (3h).

Auditorium classes:

Opracowanie dokumentów i podań, przygotowanie do procedury rekrutacyjnej, przygotowanie prezentacji i autoreferatu (4h).
Opracowanie i przygotowanie wniosków o granty i dotacje z różnych programów krajowych i unijnych (3h).
Elementy analizy ekonomicznej; studium wykonalności, business plan, (3h).
Analiza rynków międzynarodowych i kapitałowych, case studies (np. Ekoeksport S.A.) (4h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Completion of a project 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa= 1.0 * ocena z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Aktualna literatura do każdego cyklu wykładów jest podawana na stronie internetowej przedmiotu.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None