Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Internet Technology
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-203-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Mirek Katarzyna (kmirek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Mirek Katarzyna (kmirek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych IT1A_K05, IT1A_K01 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować aplikację internetową w oparciu o odpowiednio dobraną platformę programistyczną IT1A_U13, IT1A_U02 Project,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi dobierać środowisko programistyczne do konkretnego zadania IT1A_U13, IT1A_U06 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student objaśnia i opisuje architekturę WWW IT1A_W21, IT1A_W16 Test
M_W002 Student posiada wiedzę o ustawach związanych z prawem autorskim i świadczeniem usług drogą elektroniczną IT1A_W22 Test,
Participation in a discussion
M_W003 Student charakteryzuje różne platformy programistyczne i różnice między nimi IT1A_W14, IT1A_W11 Test,
Execution of exercises
M_W004 Student wie jakie narzędzia programistyczne wykorzystać przy tworzeniu makiety i prototypu strony WWW IT1A_W14, IT1A_W13 Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować aplikację internetową w oparciu o odpowiednio dobraną platformę programistyczną + - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi dobierać środowisko programistyczne do konkretnego zadania + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student objaśnia i opisuje architekturę WWW + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o ustawach związanych z prawem autorskim i świadczeniem usług drogą elektroniczną + - - - - - - - - - -
M_W003 Student charakteryzuje różne platformy programistyczne i różnice między nimi + - - - - - + - - - -
M_W004 Student wie jakie narzędzia programistyczne wykorzystać przy tworzeniu makiety i prototypu strony WWW + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:
 1. 1. Architektura WWW.
  2. Język HTML.
  3. Kaskadowe arkusze stylów.
  4. Formularze.
  5. Język JavaScript – podstawy.
  6. Język JavaScript – zdarzenia.
  7. Język JavaScript – DOM.
  8. Język JavaScript – formularze.
  9. Strony responsywne.
  10. Etapy projektowania stron internetowych.
  11. Prawa autorskie w sieci.

 2. 1. Konstrukcja prostej strony internetowej w oparciu o HTML.
  2. CSS – tworzenie tła.
  3. CSS – warstwy.
  4. CSS – klasy i identyfikatory.
  5. CSS – pozycjonowanie.
  6. CSS –- tworzenie menu.
  7. Projekt strony skalowalnej.
  8.-10. Wykorzystanie języka JavaScript.
  11.-12. Wprowadzenie do biblioteki jQuery.
  13. Praca nad własnym projektem strony.

Practical classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in practical classes 28 h
Contact hours 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Aktualne informacje związane z językami programowania znajdują się na stronach dostawców programistycznych lub stronie organizacji W3C

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje dostępne na stronie Biblioteki Głównej:
http://bpp.agh.edu.pl/autor/mirek-katarzyna-03494
http://bpp.agh.edu.pl/old/bpp.phtml

Additional information:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia.

udział „praktycznych” punktów ECTS: 2
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1