Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modern physics
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-302-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Walanus Adam (a@adamwalanus.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Walanus Adam (a@adamwalanus.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student kreatywnie potrafi myśleć oraz rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej IT1A_K02, IT1A_K05 Activity during classes
Skills
M_U001 Dostrzega istnienie innych skal wielkości w świecie, poza ludzką, opisywanych przez mechanikę kwantową i teorie względności IT1A_U12, IT1A_U07 Activity during classes
M_U002 Potrafi krytycznie czytać artykuły popularnonaukowe i opracować krótką prezentację IT1A_U01, IT1A_U04, IT1A_U06 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna ewolucje Wszechświata i jego stan obecny IT1A_W01, IT1A_W02 Activity during classes
M_W002 Zna, jako przykład zastosowania metody fizycznej w geologii metodę datowania radiowęglowego IT1A_W19, IT1A_W02 Activity during classes
M_W003 Zna aspekty obliczeniowe układów chaotycznych IT1A_W19, IT1A_W08, IT1A_W02 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student kreatywnie potrafi myśleć oraz rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Dostrzega istnienie innych skal wielkości w świecie, poza ludzką, opisywanych przez mechanikę kwantową i teorie względności - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi krytycznie czytać artykuły popularnonaukowe i opracować krótką prezentację - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna ewolucje Wszechświata i jego stan obecny + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna, jako przykład zastosowania metody fizycznej w geologii metodę datowania radiowęglowego + - - - - - + - - - -
M_W003 Zna aspekty obliczeniowe układów chaotycznych + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. Zarys mechaniki kwantowej i jej wpływ na rozumienie świata, komputer kwantowy.
2. Fizyka atomów.
3. Fizyka jądra atomowego.
4. Jądro 14C i jego zastosowanie.
5. Fizyka ciała stałego.
6. Szczególna teoria względności.
7. Elementy ogólnej teorii względności.
8. Kosmologia, multiverse, zasada antropiczna, pochodzenie człowieka.
9. Oddziaływania fundamentalne i cząstki elementarne.
10. Chaos deterministyczny, aspekty obliczeniowe.
11. Metoda naukowa, falsyfikacjonizm Poppera.
12. Bieżące zagadnienie fizyczne omawiane przez prasę codzienną.

Practical classes:

1. Zarys mechaniki kwantowej i jej wpływ na rozumienie świata, komputer kwantowy.
2. Fizyka atomów.
3. Fizyka jądra atomowego.
4. Jądro 14C i jego zastosowanie.
5. Fizyka ciała stałego.
6. Szczególna teoria względności.
7. Elementy ogólnej teorii względności.
8. Kosmologia, multiverse, zasada antropiczna, pochodzenie człowieka.
9. Oddziaływania fundamentalne i cząstki elementarne.
10. Chaos deterministyczny, aspekty obliczeniowe.
11. Metoda naukowa, falsyfikacjonizm Poppera.
12. Bieżące zagadnienie fizyczne omawiane przez prasę codzienną.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in practical classes 14 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen zdobywanych w trakcie ćwiczeń audytoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość mechaniki, elementów termodynamiki i elementów elektrodynamiki

Recommended literature and teaching resources:

WWW

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

udział „teoretycznych” punktów ECTS: 2
udział „praktycznych" punktów ECTS: 1
W przypadku nie uzyskania zaliczenia w podstawowym terminie Student ma prawo do poprawkowego zaliczenia, jednak nie częściej niż raz na tydzień, a po trzech próbach, raz na miesiąc.