Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fundamentals of Electronics and Metrology
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-303-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność pracy grupowej IT1A_K03 Execution of exercises
Skills
M_U001 Student potrafi samodzielnie pozyskiwać informacje z literatury technicznej IT1A_U01 Test,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary układów elektronicznych, potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski IT1A_W18 Test,
Execution of exercises
M_U003 Student umie posługiwać się przyrządami pomiarowymi, zna zasady bezpiecznego IT1A_U18 Test,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu podstaw działania przyrządów elektronicznych IT1A_W18 Examination,
Test
M_W002 Student potrafi zaprojektować, obliczyć i zbudować podstawowe układy elektroniki analogowej, oraz umie opisać ich działanie IT1A_W18 Examination,
Test
M_W003 Student ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji danych IT1A_W17 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność pracy grupowej - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi samodzielnie pozyskiwać informacje z literatury technicznej - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary układów elektronicznych, potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski + - + - - - - - - - -
M_U003 Student umie posługiwać się przyrządami pomiarowymi, zna zasady bezpiecznego + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu podstaw działania przyrządów elektronicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi zaprojektować, obliczyć i zbudować podstawowe układy elektroniki analogowej, oraz umie opisać ich działanie + - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji danych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Elementy teorii obwodów – prawa Ohma i Kirchhoffa, twierdzenia Thewenina i Nortona
2. Elementy bierne, Łączenie równoległe i szeregowe elementów RLC
3. Zasady działania półprzewodników, przepływ ładunków elektrycznych w półprzewodnikach
4. Podstawowe elementy elektroniczne półprzewodnikowe – ich budowa i parametry.
5. Podstawowe konfiguracje pracy tranzystora
6. Układy elektroniczne analogowe: wzmacniacze, generatory, stabilizatory
7. Podstawy miernictwa elektronicznego
8. Błędy pomiarowe
9. Pomiary prądu i napięcia stałego
10. Pomiary wielkości zmiennych
11. Pomiary wielkości innych niż elektryczne
12. Elektroniczne przyrządy pomiarowe: elektryczne przyrządy analogowe, multimetry cyfrowe, oscyloskopy

Laboratory classes:

1. Zasady wykonywania pomiarów multimetrem uniwersalnym,
2. Wykonanie pomiarów elementów RLC
3. Zaprojektowanie, wykonanie i pomiar dzielnika napięcia
4. Pomiar charakterystyk diod prostowniczych,
5. Pomiar charakterystyki termistora,
6. Pomiar charakterystyk tranzystora bipolarnego,
7. Projekt i wykonanie układu z tranzystorem pracującym w konfiguracji OE, OC. Wyznaczenie punktu pracy.
8. Zaprojektowanie i wykonanie układu wzmacniacza na tranzystorze bipolarnym
9. Wykonanie multiwibratora astabilnego
10. Wykonanie układu generatora na bazie układu NE555

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 42 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 70% oceny z egzaminu + 30% oceny z laboratorium

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z fizyki wyniesiona z przedmiotów: Fizyka I oraz Fizyka II.
Wiedza z matematyki w obejmująca zakres ze szkoły średniej oraz przedmiot Algebry Liniowej.

Recommended literature and teaching resources:

 Z. Klonowicz, Z. Zurzycki – Teoria obwodów
 St. Kuta – Elementy i układy elektroniczne
 Parchański J. – Miernictwo elektryczne i elektroniczne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 4
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 2