Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geofizyka II
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-310-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Gołębiowski Tomisław (tomgoleb@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Gołębiowski Tomisław (tomgoleb@agh.edu.pl)
dr inż. Kawalec-Latała Ewa (ewal@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie, rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych IT1A_K01 Execution of exercises
Skills
M_U001 potrafi zaplanować proces realizacji prostej aplikacji informatycznej wykorzystywanej m.in. w naukach o ziemi; potrafi wstępnie oszacować jej koszty IT1A_U09 Execution of exercises
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu geologii, geofizyki i ochrony środowiska IT1A_W24 Examination
M_W002 ma elementarną wiedzę na temat wykorzystania technik informatycznych w naukach o Ziemi IT1A_W19 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie, rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zaplanować proces realizacji prostej aplikacji informatycznej wykorzystywanej m.in. w naukach o ziemi; potrafi wstępnie oszacować jej koszty - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu geologii, geofizyki i ochrony środowiska + - - - - - - - - - -
M_W002 ma elementarną wiedzę na temat wykorzystania technik informatycznych w naukach o Ziemi + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Powtórzenie i rozbudowanie informacji nt. metody grawimetrycznej, magnetometrycznej, technik geoelektrycznych i badań otworowych oraz z zakresu sejsmologii, sejsmoakustyki i sejsmometrii. Zapoznanie się z technikami radarowymi stosowanymi w naukach o Ziemi. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresy petrofizyki. Zapoznanie się z technikami elektromagnetycznymi stosowanymi w geofizyce. Wprowadzenie do geofizyki inżynierskiej i górniczej. Sejsmika. Podstawy geofizyki złożowej. Modelowania w geofizyce.

Auditorium classes:

Powtórzenie i rozbudowanie informacji z zakresu przetwarzania i interpretacji danych grawimetrycznych, magnetometrycznych, geoelektrycznych, z badań otworowych oraz z sejsmologii i sejsmoakustyki. Cyfrowe przetwarzanie rejestracji pól falowych (tj. pola sejsmicznego i elektromagnetycznego). Komputerowa analiza danych petrofizycznych. Modelowanie numeryczne zjawisk fizycznych zachodzących w górotworze.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 116 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in auditorium classes 28 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Reynolds J.M., 1997. An Introduction to Applied and Environmental Geophysics. Ed. John Wiley & Sons Inc.
2. Marcak H., Zuberek W., 1994. Geofizyk górnicza. Śląskie Wydaw. Techniczne.
3. Karczewski J., Ortyl Ł., Pasterniak M., 2011. Zarys metody georadarowej. Wydawnictwa AGH.
4. Plewa M., Plewa., 1992. Petrofizyka. Wydawnictwa Geologiczne.
5. Stenzel P., Szymanko J., 1973. Metody geofizyczne w badaniach hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich. Wydawnictwa Geologiczne. – „stare ale jare”.
6. Jarzyna J., Bała M., Zorski T., 1999. Metody geofizyki otworowej – pomiary i interpretacja. Wydawnictwa AGH.
7. Fajklewicz Z., 2007. Grawimetria stosowana. Wydawnictwa AGH.
8. Grabowska T., 2012. Magnetometria stosowana w badaniach środowiska. Wydawnictwa AGH.
9. Kasina Z., 1998. Przetwarzanie sejsmiczne. Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN.
10. Kasina Z., 1998. Metodyka badań sejsmicznych. Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN.
11. Telford W.M., Geldart L.P., Sheriff R.E, 1998. Applied Geophysics. Cambridge University Press.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

udział „teoretycznych” punktów ECTS: 4