Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Teledetekcja z elementami fotogrametrii
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-312-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Porzycka Stanisława (porzycka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętności współpracy i posiada zdolności do samokształcenia. IT1A_K07, IT1A_K01, IT1A_K03 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować dane przestrzenne do analiz GIS. IT1A_U07, IT1A_U11, IT1A_U14 Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi zaprojektować i wykonać analizę danych przestrzennych. IT1A_U07, IT1A_U18, IT1A_U09, IT1A_U14, IT1A_U13 Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student charakteryzuje specyfikę fotogrametrii i wskazuje jej zastosowanie. IT1A_W19 Examination
M_W002 Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli danych przestrzennych. IT1A_W19 Examination,
Test
M_W003 Student dobiera odpowiednie modele danych do rozwiązania konkretnego zadania o charakterze przestrzennym. IT1A_W17, IT1A_W01, IT1A_W08 Test
M_W004 Student charakteryzuje aktywne i pasywne metody teledetekcji i wskazuje ich zastosowania. IT1A_W02, IT1A_W17, IT1A_W25 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętności współpracy i posiada zdolności do samokształcenia. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować dane przestrzenne do analiz GIS. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować i wykonać analizę danych przestrzennych. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student charakteryzuje specyfikę fotogrametrii i wskazuje jej zastosowanie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli danych przestrzennych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student dobiera odpowiednie modele danych do rozwiązania konkretnego zadania o charakterze przestrzennym. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student charakteryzuje aktywne i pasywne metody teledetekcji i wskazuje ich zastosowania. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Elementarne pojęcia: teledetekcja, GIS, SIP, SIT, GPS, mapa cyfrowa, układy odniesień przestrzennych.
2.Teledetekcja satelitarna i lotnicza – metody pasywne.
3.Klasyfikacja obrazów satelitarnych i lotniczych. Klasyfikacja nadzorowana i nienadzorowana.
4.Teledetekcja satelitarna i lotnicza – metody aktywne.
5.Metody tworzenia cyfrowego modelu terenu.
6.Elementy systemu GIS (oprogramowanie, bazy danych, źródła danych, cechy systemu GIS).
7.Wstęp do fotogrametrii.
8.Fotogrametria lotnicza.
9.Fotogrametria cyfrowa.
10.Zastosowanie fotogrametrii.

Practical classes:

1. Wprowadzenie do programu Quantum GIS (QGIS).
2. Podstawowa analiza danych przestrzennych w programie QGIS.
3. Wprowadzenie do programu BEAM.
4. Przetwarzania obrazów satelitarnych w programie BEAM.
5. Wprowadzenie do programu NEST.
6. Przetwarzanie obrazów radarowych w programie NEST.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 14 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 70% oceny z egzaminu + 30% oceny z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii i matematyki ze szkoły średniej i gimnazjum.

Recommended literature and teaching resources:
L., Myrda G., 2005 Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Helion P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2008 GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN J. (red.), 2006 Teledetekcja. Pozyskiwanie danych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Z., 2000 Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej, Wydawnictwo AGH, Kraków R.K., 1997 Fundamentals of Geological and Environmental Remote Sensing, Prentice Hall, New Jersey
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None