Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Digital Electronics and Computer Architecture
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-404-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji o nowych rozwiązaniach technicznych IT1A_K01, IT1A_K02 Test
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować proste obwody cyfrowe, oraz umie opisać ich działanie IT1A_W18 Test
M_U002 Student potrafi samodzielnie pozyskiwać informacje z literatury technicznej producentów elektroniki IT1A_U01, IT1A_U05 Test
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu podstaw działania cyfrowych układów elektronicznych IT1A_W18 Test
M_W002 Student ma ugruntowaną wiedzę z zasad działania i budowy cyfrowych pamięci IT1A_W15 Test
M_W003 Student jest w stanie objaśnić działanie mikroprocesora oraz mikrokontrolera IT1A_W15 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji o nowych rozwiązaniach technicznych + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować proste obwody cyfrowe, oraz umie opisać ich działanie + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie pozyskiwać informacje z literatury technicznej producentów elektroniki + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu podstaw działania cyfrowych układów elektronicznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma ugruntowaną wiedzę z zasad działania i budowy cyfrowych pamięci + - + - - - - - - - -
M_W003 Student jest w stanie objaśnić działanie mikroprocesora oraz mikrokontrolera + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do techniki cyfrowej, podstawowe prawa algebry boolowskiej,
2. Budowa i działanie bramek logicznych. Technika TTL i CMOS.
3. Projektowanie układów logicznych kombinacyjnych. Optymalizacja funkcji boolowskich. Hazard.
4. Układy sekwencyjne asynchroniczne i synchroniczne.
5. Przerzutniki RS, JK, D i T. Rejestry równoległe i szeregowe.
6. Bloki funkcjonalne – komparator, sumator, układ mnożący.
7. Multiplexer i demultiplekser. Synteza układów na bazie multipleksera.
8. Liczniki.
9. Pamięci operacyjne statyczne i dynamiczne.
10. Stałe pamięci półprzewodnikowe.
11. Architektura wewnętrzna mikroprocesora.
12. Budowa mikrokontrolera rodziny AVR
13. Budowa mikroprocesora rodziny ARM
14. Budowa mikroprocesora rodziny x86

Laboratory classes:

1. Wprowadzenie do techniki cyfrowej, podstawowe prawa algebry boolowskiej,
2. Budowa i działanie bramek logicznych. Technika TTL i CMOS.
3. Projektowanie układów logicznych kombinacyjnych. Optymalizacja funkcji boolowskich. Hazard.
4. Układy sekwencyjne asynchroniczne i synchroniczne.
5. Przerzutniki RS, JK, D i T. Rejestry równoległe i szeregowe.
6. Bloki funkcjonalne – komparator, sumator, układ mnożący.
7. Multiplexer i demultiplekser. Synteza układów na bazie multipleksera.
8. Liczniki.
9. Pamięci operacyjne statyczne i dynamiczne.
10. Stałe pamięci półprzewodnikowe.
11. Architektura wewnętrzna mikroprocesora.
12. Budowa mikrokontrolera rodziny AVR
13. Budowa mikroprocesora rodziny ARM
14. Budowa mikroprocesora rodziny x86

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 136 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia wykładu

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotu Podstawy Elektroniki i Miernictwa
Wiedza z podstaw logiki oraz Wstępu do Informatyki.

Recommended literature and teaching resources:

Kalisz J., „Podstawy elektroniki cyfrowej”, wyd WKŁ,
Górecki P. „Mikrokontrolery dla początkujących”
Dokumentacja procesorów na stronie www.intel.com, www.atmel.com, www.arm.com

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1
udział „praktycznych” punktów ECTS: 2