Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computer Aided Design
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-406-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bała Justyna (jbala@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bała Justyna (jbala@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia IT1A_K01, IT1A_K03 Test,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednie narzędzia w celu zaprojektowania dowolnej struktury IT1A_U06, IT1A_U13 Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do konstruowania prostych obiektów i rysunków technicznych IT1A_U02 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie komputerowych systemów wspomagania projektowania IT1A_W13 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednie narzędzia w celu zaprojektowania dowolnej struktury - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do konstruowania prostych obiektów i rysunków technicznych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie komputerowych systemów wspomagania projektowania + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Omówienie głównego układu menu programu AutoCAD. Opis wstęg, podstawowych pasów narzędziowych AutoCAD-a. Układy współrzędnych w AutoCAD-zie. Omówienie podstawowych poleceń rysowania: linia, multilinia, prosta.
2. Omówienie kolejnych poleceń rysowania: polilinia, prostokąt, wielobok, okrąg, łuk, elipsa.
3. Wykorzystanie poleceń do modyfikacji rysunku: przesuń, kopiuj, odsuń, lustro, obrót, skala.
4. Wykorzystanie kolejnych poleceń do modyfikacji rysunku: utnij, przedłuż, rozciągnij, rozbij, szyk prostokątny i biegunowy.
5. Tworzenie regionów• Operacje boolowskie (suma, różnica, iloczyn). Obliczenia pola powierzchni i obwodu obiektów 2D. Grupowanie obiektów przy wykorzystaniu polecenia blok. Tworzenie i zapisywanie bloków. Wstawianie bloków.
6. Wymiarowanie. Zasady wymiarowania, edycja, style wymiarowania.
7. Zarządzanie warstwami. Tworzenie i filtrowanie warstw. Kreskowanie, wypełnianie obszarów, styl kreskowania, kalkulator geometryczny.

Laboratory classes:

1. Omówienie głównego układu menu programu AutoCAD. Opis wstęg, podstawowych pasów narzędziowych AutoCAD-a. Układy współrzędnych w AutoCAD-zie. Omówienie podstawowych poleceń rysowania: linia, multilinia, prosta.
2. Omówienie kolejnych poleceń rysowania: polilinia, prostokąt, wielobok, okrąg, łuk, elipsa.
3. Wykorzystanie poleceń do modyfikacji rysunku: przesuń, kopiuj, odsuń, lustro, obrót, skala.
4. Wykorzystanie kolejnych poleceń do modyfikacji rysunku: utnij, przedłuż, rozciągnij, rozbij, szyk prostokątny i biegunowy.
5. Tworzenie regionów• Operacje boolowskie (suma, różnica, iloczyn). Obliczenia pola powierzchni i obwodu obiektów 2D. Grupowanie obiektów przy wykorzystaniu polecenia blok. Tworzenie i zapisywanie bloków. Wstawianie bloków.
6. Wymiarowanie. Zasady wymiarowania, edycja, style wymiarowania.
7. Zarządzanie warstwami. Tworzenie i filtrowanie warstw. Kreskowanie, wypełnianie obszarów, styl kreskowania, kalkulator geometryczny.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza matematyczna i informatyczna ze szkoły średniej i gimnazjum

Recommended literature and teaching resources:

Mazur J., Kosiński k., Polakowski K. Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2004 r.
Pikoń A. AutoCAD PL. Helion. Gliwice 2006 r.
Babiuch M AutoCAD 2000PL ćwiczenia praktyczne. Helion. Gliwice 2000
http://www.cad.pl/kursy/
www.autocad.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://bpp.agh.edu.pl/old/bpp-show.phtml?s=b1&R=0&W=0&poz=B&aut=5736&tp=0
http://www.bpp.agh.edu.pl/autor/bala-justyna-05736

Additional information:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 2
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1