Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Object oriented programming II
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-503-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Hamuda Grzegorz (gha@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Hamuda Grzegorz (gha@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę IT1A_K03 Execution of a project
Skills
M_U001 formułować specyfikację aplikacji IT1A_U12 Execution of a project
M_U002 Zaprojektować proces testowania aplikacji, a także dokonać diagnostyki błędów IT1A_U13 Execution of a project
M_U003 Zaprojektować i zrealizować aplikację obiektową IT1A_U16, IT1A_U08 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zastosować paradygmat obiektowy oraz kolekcje IT1A_W03, IT1A_W04, IT1A_W01 Examination
M_W002 Zna zasady projektowania obiektowego IT1A_W04, IT1A_W02 Examination
M_W003 Zastosować język UML do modelowania obiektowego IT1A_W03, IT1A_W09, IT1A_W05 Examination
M_W004 Testować oprogramowanie IT1A_W04, IT1A_W02 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 formułować specyfikację aplikacji + - + - - - - - - - -
M_U002 Zaprojektować proces testowania aplikacji, a także dokonać diagnostyki błędów - - + - - - - - - - -
M_U003 Zaprojektować i zrealizować aplikację obiektową - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zastosować paradygmat obiektowy oraz kolekcje + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady projektowania obiektowego + - + - - - - - - - -
M_W003 Zastosować język UML do modelowania obiektowego + - + - - - - - - - -
M_W004 Testować oprogramowanie + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Paradygmat programowania obiektowego: abstrakcja, hermetyzacja, dziedziczenie, polimorfizm, wzorce.
2. Prezentacja poszczególnych rodzajów kolekcji oraz sposobu ich zastosowania.
3. Zasady projektowania obiektowego.
4. Omówienie języka UML, przykłady zastosowań poszczególnych elementów notacji
5. Zasady testowania oprogramowania, przygotowywanie testów

Laboratory classes:

1. Paradygmat programowania obiektowego: abstrakcja, hermetyzacja, dziedziczenie, polimorfizm, wzorce.
2. Prezentacja poszczególnych rodzajów kolekcji oraz sposobu ich zastosowania.
3. Zasady projektowania obiektowego.
4. Omówienie języka UML, przykłady zastosowań poszczególnych elementów notacji
5. Zasady testowania oprogramowania, przygotowywanie testów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 115 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 50 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 70% oceny z egzaminu + 30% oceny z ćwiczeń
(lub Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia)

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność programowania proceduralnego, podstawy programowania obiektowego

Recommended literature and teaching resources:

P. Coad, E. Yourdon Projektowanie obiektowe
Bjarne Stroustrup Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++
Bjarne Stroustrup Język C++
Standard UML

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1