Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computer Measurement Systems
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-504-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
mgr inż. Hamuda Grzegorz (gha@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność planowania i realizacji zadań wykonywanych w grupie IT1A_K03, IT1A_K07 Execution of exercises
Skills
M_U001 Student potrafi wyszukać i poprawnie zinterpretować w dokumentacji parametry układu pomiarowego IT1A_U05, IT1A_U18 Test,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary zgodnie z założonym scenariuszem oraz opracować uzyskane wyniki IT1A_U18, IT1A_U02 Execution of exercises
M_U003 Student umie posługiwać się przyrządami pomiarowymi, zna zasady bezpiecznego wykonywania pomiarów elektrycznych IT1A_U08, IT1A_U18 Execution of exercises
M_U004 Student potrafi właściwie dobrać metody i narzędzia służących do rozwiązywania postawionych zadań oraz potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej tych zadań. IT1A_U12, IT1A_U09 Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student potrafi dobrać narzędzia i metody programistyczne do gromadzenia danych pomiarowych IT1A_W18, IT1A_W17, IT1A_W11 Test
M_W002 Student umie zdefiniować konfigurację systemu pomiarowego odpowiedniego do postawionego zadania IT1A_W17 Test,
Execution of exercises
M_W003 Student ma podstawową wiedzę w zakresie przetwarzania analogowo-cyfrowego danych pomiarowych IT1A_W18, IT1A_W17 Test,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność planowania i realizacji zadań wykonywanych w grupie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wyszukać i poprawnie zinterpretować w dokumentacji parametry układu pomiarowego + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary zgodnie z założonym scenariuszem oraz opracować uzyskane wyniki - - + - - - - - - - -
M_U003 Student umie posługiwać się przyrządami pomiarowymi, zna zasady bezpiecznego wykonywania pomiarów elektrycznych - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi właściwie dobrać metody i narzędzia służących do rozwiązywania postawionych zadań oraz potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej tych zadań. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi dobrać narzędzia i metody programistyczne do gromadzenia danych pomiarowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student umie zdefiniować konfigurację systemu pomiarowego odpowiedniego do postawionego zadania + - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę w zakresie przetwarzania analogowo-cyfrowego danych pomiarowych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

• Budowa systemów pomiarowych,
• Zasady pomiarów różnych wielkości fizycznych i przekształcanie ich na wielkości elektryczne,
• Podstawy przetwarzania analogowo-cyfrowego,
• Przetworniki cyfrowo-analogowe,
• Przetworniki analogowo-cyfrowe,
• Szeregowe interfejsy komunikacyjne RS232, RS 423, RS485, I2C,
• Interfejs IEC-625
• Wykorzystanie radiowej transmisji danych w systemach pomiarowych (radiolinie, GSM)
• Budowa i działanie kart pomiarowych na przykładzie Advantech PCI-1710
• Zasady wykonywania pomiarów, zabezpieczenia, separacja sygnałów, dopasowanie.

Laboratory classes:

• akwizycja danych pomiarowych z multimetru SANWA, poprzez samodzielnie napisany program, komunikujący się z multimetrem za pomocą portu szeregowego. zapoznanie się w notacją inżynierską,
• konfiguracja płytki testowej mikrokontrolera Atmel ATmega 16, realizacja programu obsługi portów wejścia/wyjścia oraz przerwań zewnętrznych
• zaprogramowanie obsługi przetwornika AC w trybie przepytywania (polling), wykonanie pomiarów z wykorzystaniem układu RC, prezentacja wyników w kodzie BCD
• napisanie programu umożliwiającego wykonanie serii pomiarów z wykorzystaniem trybu obsługi przerwań przetwornika AC, obliczenie wartości średniej,
• przygotowanie programu wykonującego ciągły pomiar z wykorzystaniem karty Advantech PCI-1710 z automatycznym dobieraniem zakresu pomiarowego,
• oprogramowanie karty Advantech PCI-1710 do generowania przebiegów analogowych,
• napisanie programu do akwizycji danych szybkozmiennych z wykorzystaniem karty Advantech PCI-1710, zaprojektowanie mechanizmu wykrywania impulsów w danych pomiarowych
• przygotowanie systemu pomiarowego na bazie oprogramowania LabView oraz karty Advantech PCI-1710,

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 45 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 30% oceny z wykładu + 70% oceny z laboratorium

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z miernictwa elektronicznego wyniesiona z przedmiotu Podstawy Elektroniki i Miernictwa.
Umiejętność programowania w języku C. Znajomość budowy mikrokontrolera AVR (przedmiot Elektronika Cyfrowa i Mikroprocesory).

Recommended literature and teaching resources:

 Nawrocki W. – Komputerowe systemy pomiarowe”, wyd WKŁZ.
 Parchański J. – Miernictwo elektryczne i elektroniczne
 Dokumentacja karty pomiarowej „Advantech PCI-1710"
 LabView User Manual

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 2
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1