Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Programming in Linux
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-507-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Oleksik Paweł (oleksik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Oleksik Paweł (oleksik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę IT1A_K03 Execution of a project
Skills
M_U001 potrafi korzystać z podstawowych narzędzi programistycznych oraz przynajmniej jednego systemu zarządzania wersjami. IT1A_U01, IT1A_U12, IT1A_U06 Activity during classes
M_U002 potrafi tworzyć biblioteki dynamiczne oraz programowo je obsługiwać IT1A_U16, IT1A_U13 Execution of a project
M_U003 potrafi stworzyć zespół współbieżnych programów w oparciu o mechanizm fork-wait-exec oraz IPC IT1A_U16, IT1A_U13 Execution of a project
M_U004 potrafi zastosować funkcje select i epoll IT1A_U16, IT1A_U13 Execution of a project
M_U005 potrafi zbudować prosty interfejs użytkownika IT1A_U16, IT1A_U13 Execution of a project
M_U006 Potrafi zastosować informacje zawarte w dostarczanej dokumentacji technicznej. IT1A_U05, IT1A_U06 Activity during classes,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Ma praktyczną wiedzę z zakresu wybranych aspektów programowania w systemie Linux. IT1A_W04, IT1A_W16, IT1A_W11 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi korzystać z podstawowych narzędzi programistycznych oraz przynajmniej jednego systemu zarządzania wersjami. + - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi tworzyć biblioteki dynamiczne oraz programowo je obsługiwać + - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi stworzyć zespół współbieżnych programów w oparciu o mechanizm fork-wait-exec oraz IPC + - + - - - - - - - -
M_U004 potrafi zastosować funkcje select i epoll + - + - - - - - - - -
M_U005 potrafi zbudować prosty interfejs użytkownika - - + - - - - - - - -
M_U006 Potrafi zastosować informacje zawarte w dostarczanej dokumentacji technicznej. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma praktyczną wiedzę z zakresu wybranych aspektów programowania w systemie Linux. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Standardowe narzędzia zarządzania projektami.

  • Automatyzacja kompilacji.
  • Repozytoria i systemy kontroli wersji.
  • Wykorzystywanie zmian przyrostowych.

 2. Używanie debuggerów.

  • Podstawy obsługi GDB; analiza bezpośrednia i post-mortem.
  • Podłączanie do działającego procesu (analiza in situ).
  • Lokalizowanie wycieków pamięci.

 3. Uniksowe wzorce programistyczne.
 4. Porównanie mechanizmów realizacji współbieżności.

  • Procesy i IPC.
  • Wątki systemowe.
  • Wątki w modelu kooperacyjnym.

 5. Biblioteki statyczne i dynamiczne.

  • Budowa i zasady działania.
  • Kontrolowanie wyboru wersji biblioteki.
  • Dynamiczne ładowanie i rozładowywanie (technika plug-in).
  • Reguły prawidłowego tworzenia bibliotek dynamicznych.

 6. Zaawansowane operacje w systemie plików.

  • Specjalne właściwości wybranych systemów plików.
  • Mapowanie plików do pamięci.
  • Śledzenie zmian w systemie plików.

 7. Usługi sieciowe.

  • Gniazda domeny UNIX.
  • Serwer usług w modelu asynchronicznym.

 8. Interfejs użytkownika.

  • Parsowanie opcji wywołania programu.
  • Proste interfejsy oparte na dostępnych narzędziach.
  • Biblioteka ncurses.
  • Programowanie zdarzeniowe.
  • Wybrane biblioteki GUI.

Laboratory classes:
 1. Użytkowanie podstawowych narzędzi.

  • Programy: make, diff, patch oraz wybrany system kontroli wersji.
  • Mechanizmy edytora vim, wspomagające pracę programistów.

 2. Techniki debugowania.

  • Używanie raportów.
  • Program GDB.
  • Wyszukiwanie wycieków pamięci.

 3. Biblioteki dynamiczne.

  • Tworzenie bibliotek i ich użytkowanie.
  • Podmiana biblioteki przy uruchamianiu programu.
  • Dynamiczne ładowanie i rozładowywanie.

 4. Przydatne techniki związane z systemem plików.

  • Pliki tymczasowe.
  • Blokady.
  • Mapowanie plików do pamięci.

 5. Śledzenie zmian w systemie plików.
 6. Podstawowe techniki programowania współbieżnego.

  • Mechanizm fork-wait-exec.
  • Komunikacja między procesami niespokrewnionymi.
  • Wątki w modelu kooperacyjnym.
  • Wątki systemowe.

 7. Serwer usług w modelu asynchronicznym.

  • Funkcje select/poll/epoll.
  • Biblioteka event.

 8. Podstawowy interfejs użytkownika.

  • Analiza parametrów wywołania.
  • Narzędzia do tworzenia prostego interfejsu.

 9. Biblioteka ncurses.
 10. Wybrane środowisko GUI.

  • Zasady programowania zdarzeniowego.
  • Podstawowe elementy wybranego środowiska.
  • Programowanie RAD.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 113 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia.

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność programowania proceduralnego.
Umiejętności użytkowania systemem Unix/Linux.
Wiedza z zakresu budowy systemów operacyjnych.

Recommended literature and teaching resources:

„Advanced Linux Programming”, Mark Mitchell, Jeffrey Oldham, Alex Samuel
„Linux. Programowanie systemowe”, Robert Love

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania.

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1