Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Satellite Radar Interferometry
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-510-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Mirek Katarzyna (kmirek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Mirek Katarzyna (kmirek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji IT1A_K01 Project,
Execution of exercises
Skills
M_U001 Student analizuje i interpretuje interferogramy IT1A_U01, IT1A_U05 Project,
Execution of exercises
M_U002 Student posługuje się oprogramowaniem do przetwarzania satelitarnych zdjęć radarowych IT1A_U15, IT1A_U18 Project,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student opisuje proces formowania satelitarnych zdjęć radarowych IT1A_W02 Test,
Participation in a discussion
M_W002 Student zna przykłady zastosowania satelitarnej interferometrii radarowej IT1A_W19 Test,
Participation in a discussion
M_W003 Student objaśnia proces przetwarzania satelitarnych zdjęć radarowych IT1A_W19, IT1A_W08 Test,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji + - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student analizuje i interpretuje interferogramy + - - - - - + - - - -
M_U002 Student posługuje się oprogramowaniem do przetwarzania satelitarnych zdjęć radarowych + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student opisuje proces formowania satelitarnych zdjęć radarowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna przykłady zastosowania satelitarnej interferometrii radarowej + - - - - - - - - - -
M_W003 Student objaśnia proces przetwarzania satelitarnych zdjęć radarowych + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. Fale elektromagnetyczne, pochłanianie, rozpraszanie.
2. Satelitarne systemy radarowe.
3. Satelitarna interferometria radarowa.
4. Analiza i interpretacja danych; niepewności i źródła błędów.
5. Przykłady zastosowań: ruchy masowe.
6. Przykłady zastosowań: trzęsienia ziemi i uskoki.
7. Przykłady zastosowań: osiadanie powierzchni ziemi.
8. Przykłady zastosowań: ruchy lodowców.
9. Przykłady zastosowań: wulkany.

Practical classes:

1. Zapoznanie się z oprogramowaniem: DORIS i ROI_PAC i NEST.
2. Ćwiczenia praktyczne: przetwarzanie danych radarowych w formacie RAW i SLC.
3. Ćwiczenia praktyczne: analiza i interpretacja interferogramów.
4. Realizacja projektu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in practical classes 30 h
Preparation for classes 5 h
Completion of a project 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest wynikiem średniej ważonej ocen z kolokwium (waga 0.4) i projektu (waga 0.6)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

R. Hanssen, Radar Interferometry. Kluwer Academic Publishers, 2001.
P. ROSEN, S. HENSLEY, I. JOUGHIN, F. LI, S. MADSEN, E. RODRÍGUEZ, R. GOLDSTEIN, 2000, Synthetic Radar Interferometry. PROCEEDINGS OF THE IEEE, VOL. 88, NO. 3, MARCH 200

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje dostępne na stronie Biblioteki Głównej:
http://bpp.agh.edu.pl/autor/mirek-katarzyna-03494
http://bpp.agh.edu.pl/old/bpp.phtml

Additional information:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia.

udział „praktycznych” punktów ECTS: 2
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 2