Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Advanced PHP programming
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-512-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Mirek Katarzyna (kmirek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Mirek Katarzyna (kmirek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę IT1A_K03 Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi współpracować w zespole nad implementacją aplikacji internetowej IT1A_U06, IT1A_U02 Execution of a project,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi zaprojektować i zaimplementować aplikację internetową IT1A_U05, IT1A_U02 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o zastosowaniu PHP i MySQL w tworzeniu aplikacji internetowych IT1A_W10, IT1A_W14 Test,
Execution of exercises
M_W002 Student zna składnię PHP i SQL IT1A_W04, IT1A_W11 Test,
Execution of exercises
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu tworzenia bezpiecznych serwisów internetowych IT1A_W21 Test,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę + - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi współpracować w zespole nad implementacją aplikacji internetowej - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować i zaimplementować aplikację internetową + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o zastosowaniu PHP i MySQL w tworzeniu aplikacji internetowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna składnię PHP i SQL + - - - - - + - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu tworzenia bezpiecznych serwisów internetowych + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. PHP i MySQL w procesie tworzenia aplikacji internetowych.
2. Instalacja PHPP i MySQL.
3. Omówienie PHP.
4. Omówienie MySQL.
5. Komunikacja PHP z MySQL.
6. Obsługa formularzy.
7. Modyfikowanie obiektów MySQL i danych PHP.
8. Pliki cookie, sesje i kontrola dostępu.
9. Bezpieczeństwo.
10. Sprawdzanie poprawności danych i obsługa błędów.
11. Przykładowe aplikacje.
12. Zwiększanie funkcjonalności interfejsu aplikacji internetowej.

Practical classes:

W ramach ćwiczeń realizowane są praktyczne zadania z zakresu tematycznie odpowiadającego wykładom. Ponadto w trakcie semestru studenci samodzielnie realizują projekt po uzgodnieniu tematu z prowadzącym.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in practical classes 30 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia.

Prerequisites and additional requirements:

Student posiada wiedzę z zakresu programowania obiektowego oraz relacyjnych baz danych.

Recommended literature and teaching resources:

Aktualne informacje związane z językami programowania znajdują się na stronach dostawców programistycznych lub stronie organizacji W3C

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje dostępne na stronie Biblioteki Głównej:
http://bpp.agh.edu.pl/autor/mirek-katarzyna-03494
http://bpp.agh.edu.pl/old/bpp.phtml

Additional information:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia.

udział „praktycznych” punktów ECTS: 2
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1