Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy Informatyczne (Development of Computer Systems)
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-607-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Onderka Zdzisław (zonderka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Onderka Zdzisław (zonderka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia IT1A_K01, IT1A_K03 Execution of a project,
Involvement in teamwork
M_K002 Student ponosi współodpowiedzialność za realizowane zadania projektowe i potrafi komunikować się z otoczeniem IT1A_K04, IT1A_K05, IT1A_K02, IT1A_K03 Execution of a project,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student przeprowadza analizę zapotrzebowań dla projektowanego systemu informatycznego IT1A_U13, IT1A_U03 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Involvement in teamwork
M_U002 Student potrafi przygotować specyfikację i harmonogram realizacji projektowanego systemu IT1A_U09, IT1A_U02, IT1A_U13 Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
M_U003 Student realizuje samodzielnie i w zespole projektowym kolejne fazy modelowania IT1A_U02, IT1A_U15, IT1A_U13, IT1A_U03 Execution of a project,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Student definiuje i identyfikuje fazy i modele projektowania systemów komputerowych IT1A_W20, IT1A_W06, IT1A_W04, IT1A_W05, IT1A_W07 Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student charakteryzuje metodę modelowania strukturalnego i obiektowego IT1A_W20, IT1A_W06, IT1A_W05 Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_W003 Student wskazuje odpowiednie modele i diagramy tworzone podczas projektowania systemów informatycznych IT1A_W20, IT1A_W06, IT1A_W05, IT1A_W07 Test,
Execution of laboratory classes
M_W004 Student dobiera odpowiedni model fizyczny projektowanej aplikacji oraz dobiera odpowiednie narzędzia implementacji i metody testowania systemów informatycznych IT1A_W20, IT1A_W09, IT1A_W11 Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
M_W005 Student charakteryzuje podstawy inżynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo IT1A_W13 Execution of a project,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia - - - - - - + - - - -
M_K002 Student ponosi współodpowiedzialność za realizowane zadania projektowe i potrafi komunikować się z otoczeniem - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student przeprowadza analizę zapotrzebowań dla projektowanego systemu informatycznego - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować specyfikację i harmonogram realizacji projektowanego systemu - - - - - - + - - - -
M_U003 Student realizuje samodzielnie i w zespole projektowym kolejne fazy modelowania - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student definiuje i identyfikuje fazy i modele projektowania systemów komputerowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student charakteryzuje metodę modelowania strukturalnego i obiektowego + - - - - - - - - - -
M_W003 Student wskazuje odpowiednie modele i diagramy tworzone podczas projektowania systemów informatycznych + - - - - - - - - - -
M_W004 Student dobiera odpowiedni model fizyczny projektowanej aplikacji oraz dobiera odpowiednie narzędzia implementacji i metody testowania systemów informatycznych + - - - - - + - - - -
M_W005 Student charakteryzuje podstawy inżynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. Tworzenie systemów informatycznych: fazy projektów i modele konstrukcji systemów oprogramowania, modele projektowania
2. Analiza wymagań i modelowanie systemu informatycznego (model logiczny): przygotowanie specyfikacji, zadania projektowe i ich rezultaty w fazie modelowania strukturalnego, podstawowe fazy modelowania strukturalnego, zadania projektowe i ich rezultaty w fazie modelowania obiektowego
3. Modelowanie obiektowe: metodologia OMT, diagramy UML
4. Projektowanie systemu informatycznego (model fizyczny): Kryteria poprawnej definicji projektu systemu informatycznego, Zadania projektowe i ich rezultaty w fazie projektowania strukturalnego i obiektowego
5. Implementacja i testowanie systemu informatycznego
6. Pielęgnacja i dalszy rozwój systemu informatycznego
7. Zarządzanie zespołem programistycznym, zarządzanie przedsięwzięciami,
8. Wzorce projektowe (kreacyjne, strukturalne, czynnościowe,
9. Podstawy projektowania komponentowego, inżynieria systemów klient-serwer, inżynieria aplikacji internetowych, inżynieria oprogramowania wspomagana komputerowo.

Practical classes:

1. Tworzenie systemu informatycznego na przykładzie – realizacja poszczególnych faz projektu zgodnie z wybranym modelem konstrukcji systemów oprogramowania,
2. ealizacja analizy wymagań i modelowanie przykladowego systemu informatycznego (model logiczny): przygotowanie specyfikacji, realizacja zadań projektowych modelowania obiektowego
3. Konstrukcja modeli obiektowych (OMT, UML)
4. Projekt modelu fizycznego
5. Częśćiowa implementacja i testowanie systemu informatycznego
7. Zarządzanie zespołem programistycznym na podstawie realizowaneo przykładu projektowego
8. Zastosowanie wzorców projektowych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Participation in practical classes 30 h
Preparation for classes 35 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 60% egzamin + 40% oceny z ćwiczeń, po uzyskaniu co najmniej oceny 3.0

Prerequisites and additional requirements:

Programowanie strukturalne i obiektowe

Recommended literature and teaching resources:

1 M. Flasiński, “Zarządzanie Projektami Informatycznymi”
2 pod redak. J. Górskiego, “Inżynieria Oprogramowania”
3 W.M.Turski, “Propedeutyka Informatyki” (ostatni rozdział)
4 Redmil F.J. et al.: A Guideline for Writing a System Requirements Specification (SRS) for Computer Systems, Suplement to British Telecommunications Engineering Journal, Vol 6, Part 4, January 1988
5 A. Krawczyk, “Object Modeling Technique”, Informatyka nr. 9 1993r
6 R.S. Pressman, “Praktyczne Podejście do Inżynierii Programowania”,
7 G.Booch, J.Rumbaugh, I.Jacobson, “UML- Przewodnik Użytkownika”, WNT , 2002
8 Roger R. Pressman, „Praktyczne podejście do inżynierii programowania”, WNT, 2004

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Wymagana od studentów realizacja projektu informatycznego realizowanego w grupach projektowych

Zaliczenie w pierwszym terminie na podstawie zaliczonych projektów z ćwiczeń + dodatkowe 2 terminy zaliczenia,

udział „praktycznych” punktów ECTS: 2
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1