Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computer Systems Administration
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-608-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Danek Tomasz (danek9@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Danek Tomasz (danek9@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacja zawodowych i osobistych IT1A_K01 Execution of exercises
Skills
M_U001 Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów IT1A_U02 Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędnych do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych IT1A_W16 Execution of exercises
M_W002 Student ma elementarną wiedzę w zakresie podstawowych reguł bezpieczeństwa systemów komputerowych IT1A_W21 Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacja zawodowych i osobistych - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędnych do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma elementarną wiedzę w zakresie podstawowych reguł bezpieczeństwa systemów komputerowych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Logowanie do systemu Linux. Podstawowe typy kont w systemie.
2. Podstawowa konfiguracja systemu Linux: ustawienie czasu, zmiana haseł, update systemu

3. Obsługa dysków sieciowych, automatyzacja ich podłączania przy każdym starcie systemu
4. Konfiguracja trybu SELinux
5. Aktualizacja podstawowych aplikacji użytkowych, tj. przeglądarka internetowa czy edytor tekstu
6. Zarządzanie programem BOOT leader
7. Zaplanowanie oraz stworzenie systemu kopii zapasowych przy pomocy narzędzi dostępnych w systemie Linux
8. Tworzenie reguł firewalla za pomocą iptables. Zabezpieczanie systemu przed atakami z Internetu
9. Obsługa serwerów http oraz ftp. Konfiguracja pasma
10. Konfiguracja serwera SVN.

Laboratory classes:
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z zaliczenia = ocena z realizacji poszczególnych zadań na ćwiczeniach.
Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza o systemie Linux.

Recommended literature and teaching resources:

L. Wirzenius et al, The Linux System Administrator’s Guide

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Using data mining techniques for diagnostic of virtual systems under control of KVM, Monika Chuchro, Kamil Szostek, Adam Piórkowski, Tomasz Danek, Emerging trends in computing, informatics, systems sciences, and engineering, Lecture Notes in Electrical Engineering, 2010, S. 1011–1022.

Creation and application of heterogeneous grid environment for seismic modeling, Jacek Strzelczyk, Tomasz Danek, Geoinformatica Polonica, 2009, nr 9, s. 35–41

Additional information:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1