Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computer Network Configuration and Diagnostics
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-609-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Oleksik Paweł (oleksik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Oleksik Paweł (oleksik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość konieczności nieustannego aktualizowania wiedzy nt. rozwoju obowiązujących protokołów i narzędzi. IT1A_K01 Activity during classes
M_K002 Ma świadomość konieczności nieustannego aktualizowania wiedzy nt. bezpieczeństwa w sieci i związanych z tym obowiązków administratorów. IT1A_K01 Activity during classes
M_K003 Ma świadomość wpływu działań administratora sieci na wygodę jej użytkowania i wydajność pracy jej użytkowników. IT1A_K04, IT1A_K02, IT1A_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Umie zastosować zaawansowane właściwości trasowania statycznego. IT1A_U01, IT1A_U05, IT1A_U17 Project
M_U002 Potrafi konfigurować (programową) implementację mostu w systemie Linux IT1A_U01, IT1A_U05, IT1A_U17 Project
M_U003 Potrafi konfigurować filtrację ruchu sieciowego w oparciu o iptables i ebtables (Linux) IT1A_U01, IT1A_U05, IT1A_U17 Project
Knowledge
M_W001 Potrafi konfigurować wybrane typy połączeń sieciowych. IT1A_W16, IT1A_W15 Project
M_W002 Zna zasady trasowania ruchu IP. IT1A_W16 Test
M_W003 Zna schemat przepływu ruchu sieciowego i mechanizmy jego kontroli w kernelu systemu Linux. IT1A_W16 Test
M_W004 Wie jakie są podstawowe techniki profilowania ruchu IT1A_W16 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość konieczności nieustannego aktualizowania wiedzy nt. rozwoju obowiązujących protokołów i narzędzi. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość konieczności nieustannego aktualizowania wiedzy nt. bezpieczeństwa w sieci i związanych z tym obowiązków administratorów. + - - - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość wpływu działań administratora sieci na wygodę jej użytkowania i wydajność pracy jej użytkowników. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie zastosować zaawansowane właściwości trasowania statycznego. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi konfigurować (programową) implementację mostu w systemie Linux - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi konfigurować filtrację ruchu sieciowego w oparciu o iptables i ebtables (Linux) + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi konfigurować wybrane typy połączeń sieciowych. - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady trasowania ruchu IP. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna schemat przepływu ruchu sieciowego i mechanizmy jego kontroli w kernelu systemu Linux. + - - - - - - - - - -
M_W004 Wie jakie są podstawowe techniki profilowania ruchu + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Właściwości mediów transmisyjnych.
 2. Protokoły transmisyjne.

  • Stosy protokołów i model referencyjny ISO/OSI.
  • Podsystem sieciowy w Linuksie.

 3. Budowa wybranych typów sieci.

  • Sieci IEEE 802.3(i,u,z).
  • Sieci IEEE 803.11(b,g,n).

  Zasady działania, konfiguracja i typowe problemy.
  Zarządzanie i filtracja ruchu na poziomie drugiej warstwy modelu ISO/OSI.

 4. Protokoły TCP/IP v4 i v6.

  • Zaawansowane trasownie.
  • Filtracja pakietów.
  • Kształtowanie ruchu.

 5. Konstruowanie sieci w oparciu o inne popularne standardy (USB, FireWire, BlueTooth).
Laboratory classes:
 1. Sieci IEEE 802.3(i,u,z).

  • Montowanie sieci; pomiary i diagnostyka łączy.
  • Zarządzanie siecią (monitorowanie i filtrowanie ruchu).

 2. Sieci IEEE 802.11(b,g,n).

  • Zestawianie połączeń; badanie wpływu otoczenia na jakość transmisji.
  • Konfigurowanie urządzeń transmisyjnych.
  • Mechanizmy bezpieczeństwa komunikacji.

 3. Sieci TCP/IP v4 i v6.

  • Konfigurowanie trasowania z podziałem na podsieci.
  • Monitorowanie i filtrowanie ruchu.
  • Tunelowanie połączeń.
  • Profilowanie ruchu.
  • Diagnostyka. Wyznaczanie topologii sieci i dostępnych usług.

 4. Konfigurowanie połączeń w oparciu o USB, FireWire i BlueTooth.
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw budowy i działania sieci komputerowych.
Podstawowe umiejętności użytkowania i administrowania systemem Unix/Linux.

Recommended literature and teaching resources:

„Ethernet. Podręcznik administratora”, Charles E. Spurgeon
„Sieci komputerowe. Biblia”, Barrie Sosinsky
„Sieci komputerowe i intersieci”, Douglas E. Comer

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania.

udział „praktycznych” punktów ECTS: 2
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1