Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Network communication programming
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-610-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Hamuda Grzegorz (gha@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Hamuda Grzegorz (gha@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacja zawodowych i osobistych IT1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Testowanie komunikacji sieciowej za pomocą komendy tcpdump IT1A_U13 Activity during classes
M_U002 Zaprojektować i wykonać programy w języku C, realizujące komunikację w trybie datagramowym, w tym rozsyłanie grupowe. IT1A_U01, IT1A_U08 Project
M_U003 Zaprojektować i wykonać programy w języku C przesyłające dane w trybie połączeniowym IT1A_U01, IT1A_U08 Project
M_U004 Zaprojektować i wykonać program w języku C realizujący zdalne wywołanie funkcji. IT1A_U01, IT1A_U08 Project
Knowledge
M_W001 Korzystać z niskopoziomowych funkcji systemowych. IT1A_W07, IT1A_W03, IT1A_W04, IT1A_W02 Examination
M_W002 Protokół RS-232, protokół Ethernet, protokół IP, protokół TCP, protokół ICMP IT1A_W07, IT1A_W03, IT1A_W04, IT1A_W02 Examination
M_W003 Architektura klient-serwer, interfejs gniazd IT1A_W07, IT1A_W03, IT1A_W04, IT1A_W02 Examination
M_W004 Protokół zdalnego wywołania procedury IT1A_W07, IT1A_W03, IT1A_W04, IT1A_W02 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacja zawodowych i osobistych - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Testowanie komunikacji sieciowej za pomocą komendy tcpdump + - + - - - - - - - -
M_U002 Zaprojektować i wykonać programy w języku C, realizujące komunikację w trybie datagramowym, w tym rozsyłanie grupowe. - - + - - - - - - - -
M_U003 Zaprojektować i wykonać programy w języku C przesyłające dane w trybie połączeniowym - - + - - - - - - - -
M_U004 Zaprojektować i wykonać program w języku C realizujący zdalne wywołanie funkcji. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Korzystać z niskopoziomowych funkcji systemowych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Protokół RS-232, protokół Ethernet, protokół IP, protokół TCP, protokół ICMP + - + - - - - - - - -
M_W003 Architektura klient-serwer, interfejs gniazd + - + - - - - - - - -
M_W004 Protokół zdalnego wywołania procedury + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Zasady korzystania z niskopoziomowych funkcji systemowych w systemie UNIX
2. Omówienie protokołów: RS-232, Ethernetu, IP, TCP, ICMP
3. Przedstawienie architektury klient-serwer, koncepcja gniazd
4. Funkcje bibloteki gniazd, zasady korzystania wraz z przykładami
5. Testowanie komunikacji sieciowej za pomocą komendy tcpdump

Laboratory classes:
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in laboratory classes 45 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 50% oceny z egzaminu + 50% oceny z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka C, umiejętność programowania proceduralnego, umiejętność wykorzystania struktur danych, w realizowanych programach

Recommended literature and teaching resources:

D. E. Comer Sieci komputerowe i intersieci
W. R. Stevens Programowanie zastosowań sieciowych w systemie UNIX

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 1
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1