Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Professional intership
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-611-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wpływu podejmowanych decyzji i czynności na pracę zespołu. IT1A_K03 Report on completion of a practical placement
Skills
M_U001 Student potrafi zrealizować harmonogram prac niezbędnych do realizacji określonego zagadnienia wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne IT1A_U02 Report on completion of a practical placement
M_U002 Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki zleconych prac. IT1A_U03 Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 Student zna wymagania przyszłych pracodawców dotyczące zasad pracy zespołowej, zarządzania jakością i wykorzystania nowych trendów rozwojowych w wybranych działach informatyki. IT1A_W04 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość wpływu podejmowanych decyzji i czynności na pracę zespołu. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zrealizować harmonogram prac niezbędnych do realizacji określonego zagadnienia wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki zleconych prac. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna wymagania przyszłych pracodawców dotyczące zasad pracy zespołowej, zarządzania jakością i wykorzystania nowych trendów rozwojowych w wybranych działach informatyki. - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

Zajęcia praktyczne
Celem praktyk zawodowych jest zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej, zapoznanie się z wymaganiami przyszłych pracodawców i ułatwienie wyboru miejsca pracy po studiach.
W szczególności Student ma możliwość:
zapoznania się z procedurą przyjęcia do pracy,
zapoznania się z komercyjnym zastosowaniem systemów informatycznych,
przeszkolenia do wykonywania określonych zadań inżynierskich
samodzielnej realizacji zadań informatycznych będąc pod nadzorem upoważnionej osoby wykonywania zadań informatycznych, w tym testów specjalistycznych (kontrola jakości),
obsługi i konserwacji sprzętu informatycznego

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Completion of practical placements 110 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Student pisze sprawozdanie z przebiegu praktyki (4-6 stron A4). Opiekun praktyki akceptuje sprawozdanie i wystawia ocenę przebiegu praktyki.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza w zakresie metod i narzędzi informatycznych.
Podstawowa umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym.

Recommended literature and teaching resources:

Według zalecenia w miejscu odbywania praktyki.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

W zależności od specyfiki pracy w miejscu odbywania praktyki, dopuszcza się możliwość modyfikacji planu praktyki po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Dziekana do spraw Praktyk Studenckich.