Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
SVG vector graphics
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-704-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Hamuda Grzegorz (gha@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Hamuda Grzegorz (gha@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacja zawodowych i osobistych IT1A_K01 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Przygotowanie plików w formacie SVG IT1A_U16, IT1A_U08 Execution of laboratory classes
M_U002 Realizacja wybranych algorytmów geometrii obliczeniowej w języku Java, wizualizacja wyników z wykorzystaniem pakietu Batik IT1A_U16, IT1A_U08 Execution of laboratory classes
M_U003 Realizacja interaktywnej mapy w formacie SVG w języku Java, z wykorzystaniem pakietu Batik IT1A_U16, IT1A_U08 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Język SVG, sposób tworzenia podstawowych elementów graficznych IT1A_W02, IT1A_W03 Examination
M_W002 Pakiet Batik, obsługa grafiki SVG z poziomu programu w Javie IT1A_W03, IT1A_W04 Examination
M_W003 Obsługa zdarzeń generowanych w trakcie interakcji z dokumentem SVG przez kod w języku Java IT1A_W03, IT1A_W04 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacja zawodowych i osobistych - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Przygotowanie plików w formacie SVG + - - - - - + - - - -
M_U002 Realizacja wybranych algorytmów geometrii obliczeniowej w języku Java, wizualizacja wyników z wykorzystaniem pakietu Batik - - - - - - + - - - -
M_U003 Realizacja interaktywnej mapy w formacie SVG w języku Java, z wykorzystaniem pakietu Batik - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Język SVG, sposób tworzenia podstawowych elementów graficznych + - - - - - + - - - -
M_W002 Pakiet Batik, obsługa grafiki SVG z poziomu programu w Javie + - - - - - + - - - -
M_W003 Obsługa zdarzeń generowanych w trakcie interakcji z dokumentem SVG przez kod w języku Java + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. Składnia języka SVG, elementy graficzne, przykłady
2. Pakiet Batik, korzystanie z pakietu
3. Zdarzenia generowane przez dokument SVG, sposób obsługi w Javie
4. Przypomnienie podstawowych algorytmów geometrii obliczeniowej

Practical classes:
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 105 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in practical classes 30 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 50% oceny z egzaminu + 50% oceny z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Znajomośc języka Java. Umiejętność programowania obiektowego

Recommended literature and teaching resources:

Standard SVG
Dokumentacja pakietu Batik
F. P. Preparata M. I. Shamos Geometria obliczeniowa wprowadzenie

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1