Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Programowanie w środowisku NET
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-1-708-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Piórkowski Adam (pioro@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Piórkowski Adam (pioro@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student umie projektować oprogramowanie przy wykorzystaniu technologii komponentowych IT1A_K01 Execution of exercises
Skills
M_U001 Student potrafi projektować strony i tworzyć aplikacje NET IT1A_U12 Execution of exercises
M_U002 Student potrafi programować w C# IT1A_U13 Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student zna przegląd środowisk tworzenia kodu w NET IT1A_W05 Execution of exercises
M_W002 Student zna technologie składowe środowiska NET IT1A_W05 Execution of exercises
M_W003 Student zna ideę usług sieciowych i technikę code behind IT1A_W05 Execution of exercises
M_W004 Student zna przykładowy język tworzenia oprogramowania w NET - C# IT1A_W05, IT1A_W09, IT1A_W03 Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student umie projektować oprogramowanie przy wykorzystaniu technologii komponentowych - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi projektować strony i tworzyć aplikacje NET - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi programować w C# - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna przegląd środowisk tworzenia kodu w NET - - - - - - + - - - -
M_W002 Student zna technologie składowe środowiska NET - - - - - - + - - - -
M_W003 Student zna ideę usług sieciowych i technikę code behind - - - - - - + - - - -
M_W004 Student zna przykładowy język tworzenia oprogramowania w NET - C# - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

1. Zapoznanie z pakietem Visual Studio
2. Tworzenie aplikacji okienkowej w środowisku .NET
3. Tworzenie serwisów systemowych w środowisku .NET
4. Tworzenie stron aktywnych w środowisku ASP.NET
5. Operacje bazodanowe z wykorzystaniem ADO.NET
6. Aplikacje rozproszone przy wykorzystaniu .NET Remoting
7. Podstawy tworzenia aplikacji wielowątkowych i obliczeń równoległych w .NET

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in practical classes 30 h
Preparation for classes 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 100% oceny z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1 Perry S. C.C# i NET (ang. Core C# and .NET). wyd. Helion, Gliwice, 2006, rozdzial_pierwszy.pdf
2 Lars Powers, Mike Snell: Microsoft Visual Studio 2005 – Księga Eksperta. wyd Helion, Gliwice 2007
3 MSDN, http://msdn.microsoft.com

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3