Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Advanced Internet Technology
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-2-201-GE-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformatics
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Mirek Katarzyna (kmirek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę IT2A_K04 Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi współpracować w zespole nad implementacją aplikacji internetowej IT2A_U12, IT2A_U13 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi zaprojektować i zaimplementować aplikację internetową IT2A_U12, IT2A_U13 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student zna różne platformy programistyczne i różnice między nimi IT2A_W14 Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student posiada aktualną wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji internetowych IT2A_W13, IT2A_W15 Test,
Execution of laboratory classes
M_W003 Student zna i potrafi opisać architektoniczny wzorzec projektowy IT2A_W13, IT2A_W14 Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę + - + - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi współpracować w zespole nad implementacją aplikacji internetowej - - + - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować i zaimplementować aplikację internetową + - + - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna różne platformy programistyczne i różnice między nimi + - + - - - + - - - -
M_W002 Student posiada aktualną wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji internetowych + - + - - - + - - - -
M_W003 Student zna i potrafi opisać architektoniczny wzorzec projektowy + - + - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. HTML5, CSS3
2. RWD
3. AngularJS
4. Canvas
5. Interaktywna wizualizacja danych
6. Omówienie popularnych szkieletów do tworzenia aplikacji internetowych
7. Wzorzec projektowy MVC
8. Poprawne projektowanie aplikacji internetowych

Laboratory classes:

W trakcie ćwiczeń student będzie realizował zadania omawiane na wykładach.

Practical classes:

Student będzie realizował projekt, którego wynikiem będzie działająca aplikacja internetowa.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 111 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Participation in practical classes 28 h
Participation in laboratory classes 14 h
Completion of a project 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia.

Prerequisites and additional requirements:

Student posiada wiedzę z zakresu programowania obiektowego oraz relacyjnych baz danych.

Recommended literature and teaching resources:

Aktualne informacje związane z językami programowania znajdują się na stronach dostawców programistycznych lub stronie organizacji W3C

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje dostępne na stronie Biblioteki Głównej:
http://bpp.agh.edu.pl/autor/mirek-katarzyna-03494
http://bpp.agh.edu.pl/old/bpp.phtml

Additional information:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia.

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1