Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Microprocessor Techniques
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-2-202-GE-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformatics
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Hamuda Grzegorz (gha@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 potrafi wykonać dokumentację dla złożonego zadania inżynierskiego oraz przygotować prezentację dotyczącą jego realizacji IT2A_U09 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie budowy mikroprocesora/mikrokontrolera, zna metody i techniki używane do cyfrowego przetwarzania sygnałów IT2A_W11 Test
M_W002 ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych platform programistycznych IT2A_W12 Execution of laboratory classes
M_W003 ma pogłębioną , podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą metody i techniki używane do programowania oraz sterowania wybranych urządzeń IT2A_W16 Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 potrafi wykonać dokumentację dla złożonego zadania inżynierskiego oraz przygotować prezentację dotyczącą jego realizacji - - + - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie budowy mikroprocesora/mikrokontrolera, zna metody i techniki używane do cyfrowego przetwarzania sygnałów + - + - - - - - - - -
M_W002 ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych platform programistycznych + - + - - - + - - - -
M_W003 ma pogłębioną , podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą metody i techniki używane do programowania oraz sterowania wybranych urządzeń + - + - - - + - - - -
Module content
Lectures:

• Mikroprocesory mikrokontrolery – architektury, budowa wewnętrzna podstawowe pojęcia. Przegląd dostępnych mikrokontrolerów.
• Opis architektury wybranego mikrokontrolera
• Język asemblera – rozkazy zasady tworzenia oprogramowania
• Opis wybranego środowiska programistycznego.
• Programowanie podstawowych zadań mikroprocesora/mikrokontrolera.
• Programowanie systemu przerwań.
• Programowanie urządzeń peryferyjnych

Laboratory classes:

Zapoznanie się ze środowiskiem programistycznym.
Wykonanie kilku prostych projektów z wykorzystaniem wybranego mikrokontrolera w systemie wbudowanym:

  • Oprogramowanie portów równoległych i szeregowych.
  • Wykonanie projektu opartego na systemie przerwań.
  • Wykonanie projektu z przetwarzającego dane zapisane w pamięci EEPROM.

Practical classes:

Cała grupa podzielona zostaje na zespoły dwuosobowe. Każdy zespół otrzymuje do wykonania projekt polegający na oprogramowaniu wybranego mikrokontrolera tak aby postało działające urządzenie.
Ocenie podlega działanie urządzenia, wykonane oprogramowanie oraz dokumentacja projektu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 101 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 28 h
Participation in practical classes 14 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 30% oceny z wykładu + 30% oceny z laboratorium + 40% oceny projektu zespołowego

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
Ryszard Krzyżanowski, Układy mikroprocesorowe. PWN, Warszawa, 2007. Rafał Baranowski, Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce, BTC, Warszawa 2005.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None