Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modern methods for web and hybrid applications
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-2-204-GE-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformatics
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bała Justyna (jbala@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bała Justyna (jbala@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student zauważa i rozumie potrzebę rozwoju technologii internetowych, potrafi ją przekazać w sposób powszechnie zrozumiały IT2A_K04 Test,
Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystywać różne platformy programistyczne do tworzenia aplikacji internetowych, umie tworzyć skalowalne aplikacje internetowe z wykorzystaniem języka VRML/X3D IT2A_U12 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi wdrożyć wykonane przez siebie aplikacje WWW w przedsiębiorstwie IT2A_U13 Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu odkrywania wiedzy oraz zaawansowanych metod modelowania danych w języku VRML/X3D IT2A_W04 Examination,
Test
M_W002 Student ma szczegółową wiedzę obejmującą znajomość metod, technik i narzędzi wykorzystywanych do tworzenia interfejsu użytkownika w języku VRML/X3D IT2A_W15 Examination,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student zauważa i rozumie potrzebę rozwoju technologii internetowych, potrafi ją przekazać w sposób powszechnie zrozumiały - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystywać różne platformy programistyczne do tworzenia aplikacji internetowych, umie tworzyć skalowalne aplikacje internetowe z wykorzystaniem języka VRML/X3D - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wdrożyć wykonane przez siebie aplikacje WWW w przedsiębiorstwie - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu odkrywania wiedzy oraz zaawansowanych metod modelowania danych w języku VRML/X3D + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma szczegółową wiedzę obejmującą znajomość metod, technik i narzędzi wykorzystywanych do tworzenia interfejsu użytkownika w języku VRML/X3D + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wstęp:
Przeglądarki plików VRML
Metody tworzenia sceny VRML
Dołączanie sceny VRML do dokumentów HTML
Typy pól i zdarzeń
Podstawy składni
Węzły, pola i zdarzenia
2. Struktura sceny trójwymiarowej:
układ współrzędnych
lokalne układy współrzędnych
definicja obszaru pracy węzła
wielokrotne przywoływanie zdefiniowanych elementów
3. Podstawowe elementy języka VRML:
węzły (grupujące, geometryczne, zależne od czasu, wiążące, interpolujące, czujnikowe)
nawigacja, zdarzenia, czas, światło, prototypy
4. Stosowanie języków skryptowych:
VRML i JavaScript
uruchamianie i zamykanie skryptów
bezpośrednie wysyłanie zdarzeń
dołączanie skryptów
zasady dostępu do pól i zdarzeń
5. Szczegółowa charakterystyka węzłów:
węzły grupujące (Anchor, Billboard, Collision, Group, Transform)
węzły geometryczne (Shape, Box, Cone, Cylinder, ElevationGrid, Extrusion, PointSet, Shere, Text)
węzły właściwości brył (color, Coordinate, Normal, TextureCoordinate)
węzły świateł (DirectionalLight, PointLight, SpotLight)
węzły dźwięków (AudioClip, Sound)
węzły czujnikowe (CylinderSensor, PlaneSensor, ProximitySensor, SphereSensor, TimeSensor, TouchSensor, VisibilitySensor)
węzły interpolacji (ColorInterpolator, CoordinateInterpolator, NormalInterpolator, OrientationInterpolator, PositionInterpolator, ScalarInterpolator)

Laboratory classes:

1. Wstęp:
Przeglądarki plików VRML
Metody tworzenia sceny VRML
Dołączanie sceny VRML do dokumentów HTML
Typy pól i zdarzeń
Podstawy składni
Węzły, pola i zdarzenia
2. Struktura sceny trójwymiarowej:
układ współrzędnych
lokalne układy współrzędnych
definicja obszaru pracy węzła
wielokrotne przywoływanie zdefiniowanych elementów
3. Podstawowe elementy języka VRML:
węzły (grupujące, geometryczne, zależne od czasu, wiążące, interpolujące, czujnikowe)
nawigacja, zdarzenia, czas, światło, prototypy
4. Stosowanie języków skryptowych:
VRML i JavaScript
uruchamianie i zamykanie skryptów
bezpośrednie wysyłanie zdarzeń
dołączanie skryptów
zasady dostępu do pól i zdarzeń
5. Szczegółowa charakterystyka węzłów:
węzły grupujące (Anchor, Billboard, Collision, Group, Transform)
węzły geometryczne (Shape, Box, Cone, Cylinder, ElevationGrid, Extrusion, PointSet, Shere, Text)
węzły właściwości brył (color, Coordinate, Normal, TextureCoordinate)
węzły świateł (DirectionalLight, PointLight, SpotLight)
węzły dźwięków (AudioClip, Sound)
węzły czujnikowe (CylinderSensor, PlaneSensor, ProximitySensor, SphereSensor, TimeSensor, TouchSensor, VisibilitySensor)
węzły interpolacji (ColorInterpolator, CoordinateInterpolator, NormalInterpolator, OrientationInterpolator, PositionInterpolator, ScalarInterpolator)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 132 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 65 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:

Zaawansowana wiedza z zakresu tworzenia stron WWW oraz grafiki komputerowej.

Recommended literature and teaching resources:

1. K. Dąbkowski, „VRML – trzeci wymiar sieci”
2. E.Ladd, „HTML 4, DHTML, VRML, XML”
3. D.K. Schneider, S. Martin-Michiellot, „VRML Primer and Tutorial“

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://bpp.agh.edu.pl/old/bpp-show.phtml?s=b1&R=0&W=0&poz=B&aut=5736&tp=0
http://www.bpp.agh.edu.pl/autor/bala-justyna-05736

Additional information:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 4
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 3