Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Multimedia systems
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-2-212-GE-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geoinformatics
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość oddziaływania systemów multimedialnych na społeczeństwo i rozumie odpowiedzialność z tym związaną. IT2A_K04, IT2A_K05 Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 Student ma umiejętność tworzenia podstawowych aplikacji multimedialnych IT2A_U11, IT2A_U14 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Studentów ma wiedzę dotyczącą zastosowań informatyki w nowoczesnych środkach przekazu IT2A_W17, IT2A_W16 Activity during classes,
Test
M_W002 Student ma wiedzę o metodach przetwarzania obrazu i grafiki komputerowej. IT2A_W16, IT2A_W12 Activity during classes,
Test
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą rozwoju nowoczesnych metod przekazu multimedialnego i jego wpływu na społeczeństwo IT2A_W18, IT2A_W16 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość oddziaływania systemów multimedialnych na społeczeństwo i rozumie odpowiedzialność z tym związaną. + - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student ma umiejętność tworzenia podstawowych aplikacji multimedialnych - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Studentów ma wiedzę dotyczącą zastosowań informatyki w nowoczesnych środkach przekazu + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o metodach przetwarzania obrazu i grafiki komputerowej. + - - - - - + - - - -
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą rozwoju nowoczesnych metod przekazu multimedialnego i jego wpływu na społeczeństwo + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Historia multimediów
2.Systemy rejestracji obrazu i video
3.Archiwizacja i kompresja danych multimedialnych
4.Monitory i wyświetlacze
5.Nowoczesny przekaz dźwiękowy
6.Telewizja cyfrowa
7.Telefony multimedialne
8.Systemy multimedialne w miejscach publicznych
9.Multimedia w zastosowaniach praktycznych
10.Gry komputerowe i konsole
11.Internet jako narzędzie multimedialne
12.Kino i telewizja 3D
13.Rzeczywistość wirtualna.

Practical classes:

A) Zaznajomienie się z podstawami obróbki zdjęć tj.: fotomontaż, animowane GIF-y, morfing, anaglify,
B) Zaznajomienie się z podstawami obróbki filmów wideo tj.:
montaż filmów, podmiana tła , filmy 3D,
C) Wykonanie krótkich filmów zawierających elementy omówione na zajęciach.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in practical classes 14 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 50% kolokwium zaliczeniowe z materiału wykładów + 50% oceny z ćwiczeń i
projektów

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza matematyczna.
Podstawowa wiedza informatyczna.

Recommended literature and teaching resources:

Tadeusiewicz, R., Kohoroda, P. (1997) Komputerowa Analiza i Przetwarzanie Obrazu, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków
Hulicki G. (1998),Systemy komunikacji multimedialnej, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 1
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może przystąpić do poprawkowego zaliczenia dwukrotnie, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć może zostać pozbawiony przez prowadzącego możliwości poprawkowego zaliczania.