Semester 1, March 2016 - September 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
BIT-2-101-SG-s 14 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 56 5
+
BIT-2-102-SG-s 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 56 4
+
BIT-2-103-SG-s 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 56 5
-
BIT-2-104-SG-s 8 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 28 2
-
BIT-2-105-SG-s 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 84 5
-
BIT-2-106-SG-s 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 42 2
-
BIT-2-108-SG-s 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 56 2
-
BIT-2-109-SG-s 6 0 0 0 0 0 42 0 0 0 8 56 3
-
BIT-2-110-SG-s 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 42 2
-

Semester 2, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Foreign Language

 
BIT-2-213-SG-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Other Basic

 
BIT-2-201-SG-s 14 0 14 0 0 0 28 0 0 0 0 56 4
-
BIT-2-202-SG-s 14 0 28 0 0 0 14 0 0 0 0 56 4
-
BIT-2-204-SG-s 14 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 42 5
-
BIT-2-205-SG-s 12 0 0 0 0 0 18 0 0 0 16 46 5
+
BIT-2-214-SG-s 14 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 56 4
-

Blok obieralny II semestr Informatyka Stosowana Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać moduł A1 lub A2 i jeden przedmiot z modułu humanistycznego

6
 

Moduł A1, Informatyka Stosowana, Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce

 
BIT-2-207-SG-s 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 3
-
BIT-2-208-SG-s 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28 1
-

Moduł A2, Informatyka Stosowana, Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce

 
BIT-2-210-SG-s 28 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 70 3
-
BIT-2-211-SG-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
-

Moduł humanistyczny Informatyka Stosowana, Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce

 
BIT-2-206-SG-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BIT-2-209-SG-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
BIT-2-212-SG-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semester 3, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Non-technical

 
BIT-2-306-SG-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Other Basic

 
BIT-2-302-SG-s 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28 2
-
BIT-2-303-SG-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-
BIT-2-304-SG-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Thesis

 
BIT-2-301-SG-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
BIT-2-305-SG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+