Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Specialized computer systems in Earth sciences
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-2-110-SG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Modelling and Information Systems in Geophysics
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Porzycka Stanisława (porzycka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Porzycka Stanisława (porzycka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętności współpracy i zdolności do samokształcenia. IT2A_K01 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i wykonać analizę GIS danych przestrzennych. IT2A_U09 Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi zaprojektować i wykonać geostatystyczną analizę danych. IT2A_U10 Test,
Execution of laboratory classes
M_U003 Student potrafi przygotować dane i wykonać analizę interferometryczną satelitarnych danych radarowych. IT2A_U17 Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student dobiera odpowiednie metody analizy GIS do rozwiązania konkretnego zadania o charakterze przestrzennym. IT2A_W07 Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student charakteryzuje specyfikę metod geostatystycznych. IT2A_W01 Test
M_W003 Student rozpoznaje specyfikę aktywnych i pasywnych metod teledetekcji satelitarnej i wskazuje ich zastosowania. IT2A_W05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętności współpracy i zdolności do samokształcenia. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i wykonać analizę GIS danych przestrzennych. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować i wykonać geostatystyczną analizę danych. - - - - - - + - - - -
M_U003 Student potrafi przygotować dane i wykonać analizę interferometryczną satelitarnych danych radarowych. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student dobiera odpowiednie metody analizy GIS do rozwiązania konkretnego zadania o charakterze przestrzennym. - - - - - - + - - - -
M_W002 Student charakteryzuje specyfikę metod geostatystycznych. - - - - - - + - - - -
M_W003 Student rozpoznaje specyfikę aktywnych i pasywnych metod teledetekcji satelitarnej i wskazuje ich zastosowania. - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

1. Wprowadzenie do systemów informacji przestrzennej.
2. Metody analizy danych przestrzennych.
3. Analiza danych przestrzennych w programie QGIS.
4. Wprowadzenie do metod geostatystycznych.
5. Geostatystyczna analiza danych w programie R.
6. Aktywne i pasywne metody teledetekcji satelitarnej.
7. Analiza interferometryczna satelitarnych danych radarowych w programie NEST.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in practical classes 30 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii i matematyki ze szkoły średniej i gimnazjum.

Recommended literature and teaching resources:

1 Listwin L., Myrda G., 2005 Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Helion
2 Sitek Z., 2000 Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej, Wydawnictwo AGH, Kraków
3 Namysłowska-Wilczyńska B. 2006 Geostatystyka. Teoria i zastosowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

udział „praktycznych” punktów ECTS: 3
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 0