Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy informatyczne w geof. otworowej
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-2-204-SG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Modelling and Information Systems in Geophysics
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Wawrzyniak-Guz Kamila (wawrzyni@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wawrzyniak-Guz Kamila (wawrzyni@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi w sposób kreatywny poszukiwać rozwiązań postawionych zadań, w szczególności opierając się na współpracy w grupie, dyskusjach i wymianie doświadczeń IT2A_K06, IT2A_K01, IT2A_K03 Activity during classes,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Umie importować, edytować, przetwarzać w zakresie podstawowym oraz eksportować profilowania geofizyki otworowej z wykorzystaniem specjalistycznych programów i systemów komuterowych. IT2A_U05, IT2A_U03 Execution of a project,
Test
M_U002 Potrafi wykonać prostą interpretację pomiarów geofizyki otworowej i wyciągnąć wnioski geologiczne. IT2A_U01, IT2A_U04, IT2A_U03 Execution of a project,
Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawy fizyczne wybranych pomiarów geofizyki otworowej i rozumie ich aspekt geologiczny. IT2A_W07 Test,
Execution of a project
M_W002 Zna stosowane w geofizyce otworowej formaty danych IT2A_W03 Execution of exercises,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi w sposób kreatywny poszukiwać rozwiązań postawionych zadań, w szczególności opierając się na współpracy w grupie, dyskusjach i wymianie doświadczeń - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Umie importować, edytować, przetwarzać w zakresie podstawowym oraz eksportować profilowania geofizyki otworowej z wykorzystaniem specjalistycznych programów i systemów komuterowych. - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi wykonać prostą interpretację pomiarów geofizyki otworowej i wyciągnąć wnioski geologiczne. + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawy fizyczne wybranych pomiarów geofizyki otworowej i rozumie ich aspekt geologiczny. + - - - - - + - - - -
M_W002 Zna stosowane w geofizyce otworowej formaty danych + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

Wprowadzenie do geofizyki otworowej. Wybrane rodzaje profilowań: profilowania średnicy, naturalnej promieniotwórczości, neutronowe, gęstościowe, akustyczne, elektryczne. Skale głębokości w geofizyce wiertniczej. Standardy wizualizacji danych otworowych. Formaty danych: pliki LAS i LIS. Profilowania skalarne i wektorowe.

Wybrane aspekty przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki otworowej z wykorzystaniem różnych systemów komputerowych. Interpretacja jakościowa i ilościowa danych geofizyki otworowej.

 • Wizualizacja danych dla pojedynczego otworu pod kątem oceny litologii.
 • Podstawowe zasady korelacji międzyotworowej.
 • Wykresy krzyżowe jako przykład jakościowej interpretacji danych geofizyki otworowej.
 • Parametry zbiornikowe skał: porowatość, przepuszczalność, nasycenie. Metody wyznaczania współczynnika porowatości ogólnej i nasycenia wodą złożową na podstawie profilowań oporności, akustycznych, gęstościowych i neutronowych (interpretacja ilościowa danych geofizyki otworowej).

Practical classes:

 • Formaty danych geofizyki otworowej: pliki LAS i LIS. Szczegółowa struktura plików LAS, typowe błędy. Import i eksport profilowań z i do plików LAS i LIS w różnych systemach komputerowych.
 • Wizualizacja profilowań geofizyki otworowej dla pojedynczego otworu pod kątem oceny litologii.
 • Korelacja międzyotworowa w oparciu o dane litostratygraficzne oraz anomalie na krzywych geofizyki otworowej.
 • Identyfikacja minerałów ilastych w oparciu o wykres krzyżowy tor-potas jako przykład interpretacji jakościowej.
 • Interpretacja ilościowa na przykładzie parametrów zbiornikowych skał w oparciu o wybrane profilowania geofizyki otworowej.
 • Kolokwium zaliczeniowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in practical classes 30 h
Completion of a project 35 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna ocen z projektów i kolokwium zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy wiedzy z fizyki, geologii i geofizyki.

Recommended literature and teaching resources:
 • Jarzyna J., Bała M., Zorski T., 1997 i 1999 – Metody geofizyki otworowej – pomiary i interpretacja.
 • Materiały dydaktyczne udostępniane przez prowadzącego zajęcia.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None