Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Invited lectures in Mathematical Geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-2-207-SG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Modelling and Information Systems in Geophysics
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych IT2A_K01 Execution of a project
Skills
M_U001 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania modeli matematycznych w celu lepszego zrozumienia i/lub usprawniania analizowanego procesu lub technologii IT2A_U07 Test,
Execution of a project
M_U002 potrafi planować i przeprowadzać symulacje numeryczne dla wybranego procesu fizycznego oraz weryfikować i interpretować uzyskane wyniki IT2A_U08 Test,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 ma pogłębioną wiedzę z zakresu statystycznej analizy danych i modelowania zależności pomiędzy danymi IT2A_W01 Test
M_W002 zna podstawowe techniki, metody i narzędzia stosowane w zagadnieniach dotyczących analizy danych i modelowania ich zależności IT2A_W02 Test,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania modeli matematycznych w celu lepszego zrozumienia i/lub usprawniania analizowanego procesu lub technologii - - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi planować i przeprowadzać symulacje numeryczne dla wybranego procesu fizycznego oraz weryfikować i interpretować uzyskane wyniki - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma pogłębioną wiedzę z zakresu statystycznej analizy danych i modelowania zależności pomiędzy danymi + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe techniki, metody i narzędzia stosowane w zagadnieniach dotyczących analizy danych i modelowania ich zależności + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Spatial-temporal geodatabases
2. Topological grain boundary reconstruction from 3D EBSD data
3. Grain detection from 2d and 3d EBSD data
4. 3D modeling of Geo-objects
5. GoCAD software and spatial models
6. Texture analysis of natural rocks

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 70 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 100% projekt

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza matematyczna i informatyczna oraz ze statystyki matematycznej i teorii sygnałów w zakresie studiów inżynierskich Informatyki Stosowanej

Recommended literature and teaching resources:

1. GoCAD Manual
2. MTEX software
3. Matlab manuals

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Wymagane jest by student samodzielne opracowanie indywidualnego zagadnienia projektowego (w wybranym języku programowania)

udział „praktycznych” punktów ECTS: 2
udział „teoretycznych” punktów ECTS: 1