Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy geomatyki
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-2-211-SG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Modelling and Information Systems in Geophysics
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi świadomie pracować nad poszerzaniem swojej wiedzy na temat możliwości stosowania analiz geomatycznych IT2A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi stosować analizę danych przestrzennych do rozwiązywania konkretnych zagadnień geologicznych, geofizycznych i środowiskowych IT2A_U03 Activity during classes,
Project
M_U002 Potrafi samodzielnie dobrać metody służące rozwiązaniu danego zagadnienia z zakresu analiz geomatycznych. IT2A_U05 Activity during classes,
Project
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień geomatyki i ich zastosowań IT2A_W01 Test
M_W002 zna i rozumie metody stosowane w geodezji i kartografii oraz systemy informacji przestrzennej (GIS) IT2A_W02 Test,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi świadomie pracować nad poszerzaniem swojej wiedzy na temat możliwości stosowania analiz geomatycznych - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi stosować analizę danych przestrzennych do rozwiązywania konkretnych zagadnień geologicznych, geofizycznych i środowiskowych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie dobrać metody służące rozwiązaniu danego zagadnienia z zakresu analiz geomatycznych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień geomatyki i ich zastosowań - - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie metody stosowane w geodezji i kartografii oraz systemy informacji przestrzennej (GIS) - - - - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Ćwiczenia będą prowadzone z wykorzystaniem systemu ArcGIS:
- podstawowe transformacje pomiędzy popularnymi układami współrzędnych stosowanymi w kartografii
- praktyczna realizacja informatycznej obsługi metadanych
- praktyczna realizacja obsługi danych przestrzennych w językach VRML i X3D
- podstawowe operacje i charakterystyka języka KML
- praktyczne wykorzystanie danych GIS

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in laboratory classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z kolokwióe prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza matematyczna i informatyczna zakresu matematyki studiów I stopnia

Recommended literature and teaching resources:

1. Banasik, P., et al. Podstawy geomatyki, Wyd. AGH, 2011.
2. Narkiewicz, J., GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne, WKŁ, 2007
3. Januszewski, J., Systemy satelitarne GPS Galileo i inne, PWN, 2007,
4. Applied GIS and spatial analysis, John Stillwell, J., Graham Clarke, G., John Wiley & Sons, 2004.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Wymagane jest by student samodzielne wykonał zadane ćwiczenia rachunkowe