Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
IT Project Management
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-2-303-SG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Modelling and Information Systems in Geophysics
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi w sposób profesjonalny i etyczny współpracować w grupie i ma świadomość odpowiedzialności za swoją pracę. IT2A_K02, IT2A_K07 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym, także w języku angielskim IT2A_U19 Execution of laboratory classes
M_U002 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich i zna zasady bezpieczeństwa tych działań IT2A_U23, IT2A_U22 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę dotyczącą cyklu funkcjonowania systemów informatycznych IT2A_W17 Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz zna sposoby ich uwzględnienia w praktyce inżynierskiej IT2A_W18 Execution of laboratory classes
M_W003 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania projektem zespołowym IT2A_W19 Execution of laboratory classes
M_W004 zna zasady dotyczące tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości IT2A_W22 Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi w sposób profesjonalny i etyczny współpracować w grupie i ma świadomość odpowiedzialności za swoją pracę. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym, także w języku angielskim - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich i zna zasady bezpieczeństwa tych działań - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę dotyczącą cyklu funkcjonowania systemów informatycznych + - - - - + - - - - -
M_W002 ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz zna sposoby ich uwzględnienia w praktyce inżynierskiej + - - - - + - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania projektem zespołowym + - - - - + - - - - -
M_W004 zna zasady dotyczące tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości - - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Program wykładu
• Wprowadzenie: projekty, procesy, typy i cele projektów. Znaczenie projektów w przedsiębiorstwach i innych organizacjach.
• Cykl życia projektu. Etapy i fazy projektu. Podstawowe metodologie kierowania projektami.
• Inicjowanie projektu. Definiowanie celów, organizowanie zespołu projektowego.
• Planowanie projetu: terminy, zasoby, budżet, finansowanie.
• Szacowanie rozmiaru, pracochłonności i czasu.
• Uruchomienie i realizacja projektu, nadzorowanie nad postępem prac. Utrzymywanie i zmiana celów projektu.
• Skuteczne motywowanie. Komunikacja wewnątrz projektu.
• Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
• Zamknięcie projektu.
• Alternatywne metodologie zarządzania projektem: Extreme Programming

Seminar classes:

Program laboratorium
• Definiowanie przykładowego projektu. Określenie celów, budżetu i organizacji projektu.
• Przygotowanie wykresów Gantta i zdefiniowanie niezbędnych zasobów.
• Planowanie obciążenia osób zaangażowanych w projekt.
• Negocjowanie warunków realizacji i finansowania projektu.
• Planowanie odpowiedzialności i podział zadań w grupie.
• Referowanie przygotowanego projektu
• Realizacja projektu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in seminar classes 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 40% oceny z wykładu + 60% oceny z laboratorium

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw ekonomii. Posiadanie wiedzy na temat dostępnych narzędzi informatycznych do budowania aplikacji biznesowych.

Recommended literature and teaching resources:

Managing Successful Projects with PRINCE2.
http://www.ogc.gov.uk/prince2/
www.pmi.org

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

udział „teoretycznych” punktów ECTS: 3