Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Graphics processing unit (GPU) programming
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-2-304-SG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Modelling and Information Systems in Geophysics
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Szostek Kamil (kamil.szostek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Szostek Kamil (kamil.szostek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych IT2A_K01 Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 Student potrafi stosować proste metody optymalizacji programów opartych o procesorów k. graf. IT2A_U14
M_U002 Student potrafi zaprojektować prosty i złożony algorytm w oparciu o układy kart graficznych IT2A_U06 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane idee i pojęcia związane z budową systemów opartych o procesory kart graficznych oraz narzędzia używane do ich tworzenia IT2A_W05 Activity during classes,
Test
M_W002 Student zna zasady projektowania algorytmów opartych o procesory kart graficznych oraz metody analizy poprawności ich działania i pomiaru wydajności IT2A_W06 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi stosować proste metody optymalizacji programów opartych o procesorów k. graf. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować prosty i złożony algorytm w oparciu o układy kart graficznych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane idee i pojęcia związane z budową systemów opartych o procesory kart graficznych oraz narzędzia używane do ich tworzenia - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady projektowania algorytmów opartych o procesory kart graficznych oraz metody analizy poprawności ich działania i pomiaru wydajności - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

1. Procesor graficzny z obsługą technologii CUDA
2. Narzędzia programistyczne CUDA
3. Podstawy języka CUDA C
4. Programowanie równoległe w języku CUDA C
5. Wątki
6. Pamięć stała, tekstur, dzielona
7. Zdarzenia, Operacje atomowe, Strumienie
9. Współpraca z bibliotekami graficznymi

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 28 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:
80% kolokwium zaliczeniowe + 20% aktywność na zajęciach
Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka C.

Recommended literature and teaching resources:

Dokumentacja CUDA dostępna na stronie http://developer.nvidia.com:
NVIDIA CUDA C – Programming Guide
CUDA C – Best Practices Guide
CUDA API – Reference Manual
J. Sanders, E. Kandrot: CUDA w przykładach, Helion, 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Aptekorz M., Szostek K., Porzycka S.: Spatial Database Acceleration Using Graphics Processing Units. Konferencja Herlany 2012
Aptekorz M., Szostek K., Młynarczuk M.: Możliwości akceleracji przestrzennych baz danych na podstawie procesorów kart graficznych oraz funkcji użytkownika, Konferencja BDAS’12, STUDIA INFORMATICA. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria INFORMATYKA, Volume 33, Number 2B (106), s. 145-152.

Additional information:

None