Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Graduation work
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-2-305-SG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Modelling and Information Systems in Geophysics
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary
Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Efektywnie gospodaruje własnym czasem i systematycznie realizuje postawione zadania IT2A_K03 Work done within the framework of a practical placement
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie dokonać analizy i opisać wyniki badań IT2A_U03, IT2A_U23 Diploma thesis,
Presentation
M_U002 Potrafi efektywnie pozyskiwać wiedzę z danych literaturowych, prawidłowo wyciągać wnioski i wdrażać wiedzę IT2A_U01, IT2A_U21 Diploma thesis,
Presentation
Knowledge
M_W001 potrafi w sposób efektywny dobrać narzędzia i metody informatyczne służące rozwiązaniu wybranego problemu IT2A_W12 Diploma thesis
M_W002 Posiada zaawaqnsowaną wiedzę informatyczną w zakresie technologii i interfejsów programistycznych, metod komputerowej analizy danych i analizy systemów informatycznych IT2A_W17, IT2A_W12, IT2A_W05, IT2A_W02, IT2A_W03 Diploma thesis
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Efektywnie gospodaruje własnym czasem i systematycznie realizuje postawione zadania - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie dokonać analizy i opisać wyniki badań - - - - - - - - - + -
M_U002 Potrafi efektywnie pozyskiwać wiedzę z danych literaturowych, prawidłowo wyciągać wnioski i wdrażać wiedzę - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 potrafi w sposób efektywny dobrać narzędzia i metody informatyczne służące rozwiązaniu wybranego problemu - - - - - - - - - + -
M_W002 Posiada zaawaqnsowaną wiedzę informatyczną w zakresie technologii i interfejsów programistycznych, metod komputerowej analizy danych i analizy systemów informatycznych - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Zajęcia obejmują:
- samodzielne przygotowanie pracy dyplomowej
- konsultacje z promotorem
- przygotowanie i udział w egzaminie

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 510 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Contact hours 30 h
Realization of independently performed tasks 80 h
Completion of a project 300 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 100 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

50% ocena z pracy + 50% ocena z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None