Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Graduation intership after I sem.
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-2-107-OB-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Software and Data Bases in Geology
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary
Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 kreatywnie i w sposób zaangażowany realizuje zadania postawione podczas praktyki dyplomowj IT2A_K06 Diploma thesis
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę praktyczną na potrzeby przygotowywanego projektu IT2A_U04 Report on completion of a practical placement
M_U002 Potrafu samodzielnie implementować specyficzną wiedzę praktyczną na potzreby danego zagadnienia IT2A_U05 Diploma thesis preparation
Knowledge
M_W001 potrafi wykorzystac do formułowania i rozwiazywania zadan inzynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne IT2A_W18 Diploma thesis preparation,
Report on completion of a practical placement
M_W002 rozumie znaczenie własności intelektualnej, patentowej i zma bieżące przepisy w tym zakresie IT2A_W21, IT2A_W20 Diploma thesis preparation,
Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 kreatywnie i w sposób zaangażowany realizuje zadania postawione podczas praktyki dyplomowj - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę praktyczną na potrzeby przygotowywanego projektu - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafu samodzielnie implementować specyficzną wiedzę praktyczną na potzreby danego zagadnienia - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 potrafi wykorzystac do formułowania i rozwiazywania zadan inzynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne - - - - - - + - - - -
M_W002 rozumie znaczenie własności intelektualnej, patentowej i zma bieżące przepisy w tym zakresie - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

W ramach praktyki dyplomowej studenci pod opieką promotora zbierają materiały badawcze do realizowanej pracy magisterskiej, zapoznają się z niezbędnymi do jej raelizacji urządzeniami, aparaturą pomiarową, oprogramowaniem oraz precyzują zakres powstającej pracy dyplomowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Completion of practical placements 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

100% całokształt (aktywność, obecność, efektywność)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None