Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zaawansowane metody numeryczne
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-2-204-OB-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Software and Data Bases in Geology
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi wykorzystać literaturę fachową przy realizacji swoich projektów. IT2A_K01 Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystywać narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień matematycznych. IT2A_U12, IT2A_U15, IT2A_U16 Execution of a project
M_U002 Student potrafi dokonywać analizy własności danej metody numerycznej – jej błędu, zbieżności, stabilności. IT2A_U09, IT2A_U08, IT2A_U19, IT2A_U11 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student zna teoretyczne podstawy zaawansowanych metod numerycznych. IT2A_W01, IT2A_W07, IT2A_W04 Execution of a project
M_W002 Student potrafi dokonywać analizy przydatności poszczególnych metod numerycznych do rozwiązania postawionego problemu. IT2A_W05 Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi wykorzystać literaturę fachową przy realizacji swoich projektów. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystywać narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień matematycznych. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi dokonywać analizy własności danej metody numerycznej – jej błędu, zbieżności, stabilności. + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna teoretyczne podstawy zaawansowanych metod numerycznych. + - - - - - + - - - -
M_W002 Student potrafi dokonywać analizy przydatności poszczególnych metod numerycznych do rozwiązania postawionego problemu. + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. Normy macierzowe.
2. Klasy zadań algebry liniowej.
3. Ortogonalizacja Grama-Schmidta.
4. Algorytm Jacobiego znajdowania wartości własnych.
5. Ekstremalne wartości własne.
6. Gradientowe metody rozwiązywania układów równań liniowych.
7. Metody gradientowe numerycznej optymalizacji.
8. Symulowane wyżarzanie jako numeryczna optymalizacja.
9. Dynamika numeryczna.
a) Kaskady generowane przez metody numeryczne.
b) Topologiczne sprzężenie.
c) Własność cieniowania.
10. Metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych.
a) Zgodność, zbieżność, stabilność schematów różnicowych.
b) Równania paraboliczne.
c) Równania hiperboliczne.
d) Równania eliptyczne

Practical classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 105 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in practical classes 30 h
Preparation for classes 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 50% oceny z testu teoretycznego + 50% oceny z wykonania ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczone przedmioty: metody numeryczne I

Recommended literature and teaching resources:

Kiełbasiński A., Schwetlick ,„Numeryczna algebra liniowa”
Kincaid D., Cheney W., „Analiza numeryczna”
Kosma Z., „Metody numeryczne dla zastosowań inżynierskich”
Ralston A., „Wstęp do analizy numerycznej”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None