Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Current problems of applied computer science II
Course of study:
2015/2016
Code:
BIT-2-302-OB-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Software and Data Bases in Geology
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych IT2A_K01 Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 Student potrafi stosować proste metody optymalizacji programów opartych o procesorów k. graf. IT2A_U14
M_U002 Student potrafi zaprojektować prosty i złożony algorytm w oparciu o układy kart graficznych IT2A_U06 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Student zna zasady projektowania algorytmów opartych o procesory kart graficznych oraz metody analizy poprawności ich działania i pomiaru wydajności IT2A_W06 Activity during classes,
Test
M_W002 Student zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane idee i pojęcia związane z budową systemów opartych o procesory kart graficznych oraz narzędzia używane do ich tworzenia IT2A_W05 Activity during classes,
Test
M_W003 Student posiada wiedzę o najnowszych trendach, osiągnięciach i problemach w informatyce IT2A_W18, IT2A_W17 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi stosować proste metody optymalizacji programów opartych o procesorów k. graf. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować prosty i złożony algorytm w oparciu o układy kart graficznych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zasady projektowania algorytmów opartych o procesory kart graficznych oraz metody analizy poprawności ich działania i pomiaru wydajności - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane idee i pojęcia związane z budową systemów opartych o procesory kart graficznych oraz narzędzia używane do ich tworzenia - - - - - + - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę o najnowszych trendach, osiągnięciach i problemach w informatyce - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

A) Programowanie na kartach graficznych
1. Procesor graficzny z obsługą technologii CUDA
2. Narzędzia programistyczne CUDA
3. Podstawy języka CUDA C
4. Programowanie równoległe w języku CUDA C
5. Wątki
6. Pamięć stała, tekstur, dzielona
7. Zdarzenia, Operacje atomowe, Strumienie
9. Współpraca z bibliotekami graficznymi

B) Aktualne, istotne zagadnienia informatyki stosowanej prowadzone w formie wykładów monograficznych i seminariów przez pracowników AGH oraz osoby zaproszone.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in seminar classes 70 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:
80% realizacja projektu + 20% aktywność na zajęciach
Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Dokumentacja OpenCL: http://www.khronos.org/registry/cl/sdk/1.2/docs/man/xhtml/
Aaftab Munshi et al.: OpenCL Programming Guide
Dokumentacja CUDA dostępna na stronie http://developer.nvidia.com:
NVIDIA CUDA C – Programming Guide
CUDA C – Best Practices Guide
CUDA API – Reference Manual
J. Sanders, E. Kandrot: CUDA w przykładach, Helion, 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None