Semester 1, March 2016 - September 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIS-2-101-SI-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIS-2-102-SI-s 28 0 24 4 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIS-2-103-SI-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MIS-2-104-SI-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIS-2-105-SI-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MIS-2-106-SI-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Physics

 
MIS-2-107-SI-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+

Dobrowolne zajęcia z WF

The rules for selecting groups/modules: Student dokonuje dobrowolnego zapisu przez platformę Wirtualna Uczelnia w terminie 7 dni od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze. Student nie otrzymuje punktów ECTS.

 
MIS-2-109-SI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Semester 2, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIS-2-201-SI-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
MIS-2-202-SI-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
MIS-2-203-SI-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MIS-2-204-SI-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MIS-2-205-SI-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Foreign Language - exam B2

2
 
MIS-2-210-SI-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
MIS-2-212-SI-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
MIS-2-213-SI-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
MIS-2-214-SI-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
MIS-2-215-SI-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Moduły HES obieralne

5
 
MIS-2-211-SI-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MIS-2-216-SI-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MIS-2-217-SI-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Non-obligatory lectures sem.2

3
 
MIS-2-206-SI-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
MIS-2-207-SI-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-
MIS-2-208-SI-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
MIS-2-209-SI-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-

Semester 3, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIS-2-301-SI-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Thesis

 
MIS-2-304-SI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Blok przedmiotów obieralnych

The rules for selecting groups/modules: W skład przedmiotów do wyboru wchodzą wszystkie przedmioty z innych specjalności niż zadeklarowana przez studenta oraz przedmioty do wyboru dla całego roku bezpośrednio wchodzące w skład niniejszego bloku obieralnego.

5
 
MIS-2-302-SI-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 5
-
MIS-2-303-SI-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MIS-2-305-SI-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 5
-
MIS-2-306-SI-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 5
-
MIS-2-307-SI-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIS-2-308-SI-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MIS-2-309-SI-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIS-2-310-SI-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+