Semester 1, March 2016 - September 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Foreign Language

 
JIS-2-101-SW-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Other Basic

 
JIS-2-102-SW-s 28 0 24 4 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
JIS-2-103-SW-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
JIS-2-104-SW-s 14 0 14 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Systemy wbudowane i rekonfigurowalne - sem. 1

10
 
JIS-2-105-SW-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
JIS-2-106-SW-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-

Moduły obieralne IS2 - sem. 1 SWiR

The rules for selecting groups/modules: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 2 punktów ECTS.

2
 

Semester 2, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective

 
JIS-2-202-SW-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Non-technical

 
JIS-2-203-SW-s 28 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 34 5
-

Other Basic

 
JIS-2-201-SW-s 28 0 22 20 0 0 0 0 0 0 0 70 5
-
JIS-2-204-SW-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 57 5
-

Systemy wbudowane i rekonfigurowalne - sem. 2

8
 
JIS-2-205-SW-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-206-SW-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Moduły obieralne IS2 - sem. 2 SWiR

The rules for selecting groups/modules: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 3 punktów ECTS.

3
 

Semester 3, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
JIS-2-303-SW-s 10 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 40 5
-

Thesis

 
JIS-2-301-SW-s 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 20
+
JIS-2-302-SW-s 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 42 5
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
JIS-2-001-SW-s 28 0 28 10 0 0 0 0 0 0 0 66 6
-
JIS-2-002-SW-s 28 0 28 10 0 0 0 0 0 0 0 66 6
-
JIS-2-003-SW-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-004-SW-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-005-SW-s 0 0 28 28 0 28 0 0 0 0 0 84 7
+
JIS-2-006-SW-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 6
-
JIS-2-007-SW-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-008-SW-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
JIS-2-009-SW-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
JIS-2-010-SW-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JIS-2-011-SW-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-012-SW-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JIS-2-013-SW-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-015-SW-s 28 0 20 0 0 8 0 0 0 0 0 56 5
-
JIS-2-016-SW-s 22 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 28 3
-
JIS-2-017-SW-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
+
JIS-2-018-SW-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
JIS-2-019-SW-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-020-SW-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JIS-2-021-SW-s 0 0 0 28 0 14 0 0 0 0 0 42 3
-