Semester 1, October 2015 - February 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
EIB-1-110-s 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 6
+
EIB-1-120-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EIB-1-130-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

nauki chemiczne

 
EIB-1-150-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Other Basic

 
EIB-1-160-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EIB-1-170-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EIB-1-180-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Physics

 
EIB-1-140-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Semester 2, March 2016 - September 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
EIB-1-210-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EIB-1-220-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EIB-1-230-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-

nauki chemiczne

 
EIB-1-280-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Other Basic

 
EIB-1-201-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIB-1-202-s 24 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 54 3
-
EIB-1-250-s 28 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 70 4
-

Physics

 
EIB-1-240-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Semester 3, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
EIB-1-307-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Other Basic

 
EIB-1-340-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIB-1-350-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EIB-1-360-s 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 84 7
+
EIB-1-370-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIB-1-380-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIB-1-390-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Physical Education

 
EIB-1-306-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Physics

 
EIB-1-330-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Język obcy (GO), semestr 3

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
EIB-1-301-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
EIB-1-302-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
EIB-1-303-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
EIB-1-304-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
EIB-1-305-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Semester 4, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

nauki chemiczne

 
EIB-1-430-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Other Basic

 
EIB-1-450-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EIB-1-460-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Physical Education

 
EIB-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Physics

 
EIB-1-440-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Język obcy (GO), semestr 4

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
EIB-1-405-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
EIB-1-406-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
EIB-1-407-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
EIB-1-408-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
EIB-1-409-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Przedmiot zamienny IB1 semestr 4

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z pary

5
 
EIB-1-401-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EIB-1-402-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Przedmiot zamienny IB2 semestr 4

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z pary

5
 
EIB-1-403-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
EIB-1-404-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Semester 5, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
EIB-1-508-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
EIB-1-540-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EIB-1-550-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EIB-1-560-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Physical Education

 
EIB-1-509-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Physics

 
EIB-1-530-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Język obcy (GO), semestr 5

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
EIB-1-503-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
EIB-1-504-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
EIB-1-505-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
EIB-1-506-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
EIB-1-507-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-

Przedmiot zamienny IB1 semestr 5

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z pary

7
 
EIB-1-501-s 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 84 7
+
EIB-1-502-s 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 84 7
+

Semester 6, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

nauki humanistyczne

 
EIB-1-660-s 20 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Other Basic

 
EIB-1-620-s 28 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 70 4
+
EIB-1-630-s 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-
EIB-1-640-s 28 0 42 14 0 0 0 0 0 0 0 84 4
+
EIB-1-650-s 28 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 70 3
+
EIB-1-690-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 4
-

Język obcy (GO), semestr 6

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

5
 
EIB-1-608-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
EIB-1-610-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
EIB-1-611-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
EIB-1-612-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
EIB-1-613-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+

Przedmiot obieralny IB1 semestr 6

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

3
 
EIB-1-601-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
EIB-1-602-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
EIB-1-603-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
EIB-1-609-s 28 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 56 3
+
EIB-1-614-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+

Przedmiot obieralny IB2 semestr 6

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

3
 
EIB-1-604-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIB-1-605-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIB-1-606-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIB-1-607-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Semester 7, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

nauki humanistyczne

 
EIB-1-720-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-

Other Basic

 
EIB-1-706-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIB-1-710-s 18 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIB-1-750-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
EIB-1-760-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 180 15
+

Przedmiot obieralny IB1 semestr 7

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

4
 
EIB-1-701-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIB-1-702-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIB-1-703-s 30 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 58 4
-
EIB-1-704-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Efektywna komnikacja w biznesie - prezentacje i wystąpienia publiczne
14 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 42 4
-
EIB-1-705-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-