Semester 1, March 2016 - September 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIC-2-101-EE-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MIC-2-103-EE-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MIC-2-104-EE-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Humanities

 
MIC-2-109-EE-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Dobrowolne zajęcia z WF

The rules for selecting groups/modules: Student dokonuje dobrowolnego zapisu przez platformę Wirtualna Uczelnia w terminie 7 dni od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze. Student nie otrzymuje punktów ECTS.

0
 
MIC-2-111-EE-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

IC D11

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolnie jeden moduł o minimalnej liczbie 5 pkt ECTS

5
 
MIC-2-105-EE-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIC-2-106-EE-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

IC D12

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 moduł o min. liczbie 4 pkt ECTS

4
 
MIC-2-107-EE-s 10 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 28 4
+
MIC-2-108-EE-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

IC D13

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot o wymaganej liczbie punktów 5 ECTS.

5
 
MIC-2-102-EE-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MIC-2-110-EE-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Semester 2, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MIC-2-204-EE-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
MIC-2-205-EE-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
MIC-2-206-EE-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Humanities

 
MIC-2-212-EE-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-

IC D14

The rules for selecting groups/modules: Przedmiot na Specjalności.

6
 
MIC-2-209-EE-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

IC D15

The rules for selecting groups/modules: Przedmiot na Specjalności

6
 
MIC-2-208-EE-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Język obcy do wyboru - II st. - EGZAMIN

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 język obcy o minimum 2 ECTS

2
 
MIC-2-201-EE-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
MIC-2-202-EE-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
MIC-2-203-EE-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
MIC-2-207-EE-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
MIC-2-210-EE-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Semester 3, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Praktyka

 
MIC-2-306-EE-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Praktyka dyplomowa 6 tyg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
-

Thesis

 
MIC-2-301-EE-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

IC D16

The rules for selecting groups/modules: Przedmiot na Specjalności

4
 
MIC-2-303-EE-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+