Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
History of ceramics
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-1-004-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Gubernat Agnieszka (gubernat@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Gubernat Agnieszka (gubernat@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie, że dzięki działalności inżynierskiej czasami nawet nie zamierzonej, historyczna ceramiki stanowi obecnie cenne źródło na temat historii rozwoju Świata. IM1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Student rozumie, że znajomość podstawowych zagadnień historii ceramiki jest dla niego ważna, bo zdobywa wiedzę ogólną służącą lepszemu poznaniu Świata. IM1A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K003 Student wie, że będzie absolwentem uczelni technicznej ale jednocześnie rozumie, że jako absolwent uczelni wyższej powinien posiadać wiedze pozatechniczną. IM1A_K06 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K004 Student w ramach przedmiotu Historia Ceramiki ma szansę pogłębić swoje zainteresowania, co zwiększa jego profesjonalizm. IM1A_K04 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie, że dzięki działalności inżynierskiej czasami nawet nie zamierzonej, historyczna ceramiki stanowi obecnie cenne źródło na temat historii rozwoju Świata. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student rozumie, że znajomość podstawowych zagadnień historii ceramiki jest dla niego ważna, bo zdobywa wiedzę ogólną służącą lepszemu poznaniu Świata. - - - - - + - - - - -
M_K003 Student wie, że będzie absolwentem uczelni technicznej ale jednocześnie rozumie, że jako absolwent uczelni wyższej powinien posiadać wiedze pozatechniczną. - - - - - + - - - - -
M_K004 Student w ramach przedmiotu Historia Ceramiki ma szansę pogłębić swoje zainteresowania, co zwiększa jego profesjonalizm. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
 1. 1Ceramika świata antycznego – ceramika bliskiego i środkowego wschodu

  Na zajęciach studenci zapoznają się z historyczną ceramiką, która postała na terenach starożytnego Babilonu i Egiptu.

 2. Ceramika kultury kreteńsko-mykeńskiej i ceramika grecka

  Zajęcia będą dotyczyć starożytnej ceramiki greckiej i wysp greckich od tzw. kultury kreteńsko-mykeńskiej po style czarno i czerwono figurowe.

 3. Ceramika islamska i ceramika półwyspu Apenińskiego

  Zajęcia będą dotyczyć historii ceramiki ziem, które należały do Imperium Rzymskiego i wpływów ceramiki Islamu na ceramikę Rzymską.

 4. Ceramika na ziemiach etnicznie polskich

  Zajęcia będą obejmowały podstawowe zagadnienia z Arheologii. Studenci zapoznają się rozwojem ceramiki na ziemiach etnicznie polskich od epoki neolitu do średniowiecza.

 5. Ceramika Dalekiego Wschodu

  Na zajęciach studenci poznają historię ceramiki: chińskiej, japońskiej i koreańskiej.

 6. Ceramika europejska

  Studenci poznają historię powstania porcelany w Europie. Przesledzą rozwój produkcji fajansów: włoskich, francuskich i holenderskich. Dowiedzą się kto i gdzie stworzył europejską porcelanę oraz zapoznają sie z najbardziej znanymi historycznymi manufakturami porcelany i fajansu w Europie.

 7. Ceramika angielska

  Studenci zapoznają się z historią produkcji ceramiki na Wyspach Brytyjskich. Poznają stworzone na Wyspach nowe rodzaje materiałów ceramicznych.

 8. Polska porcelana i fajans

  Zajęcia będą związane z historią produkcji Polskiej porcelany i fajansu.

 9. Metody badań ceramiki archeologicznej

  Na tych zajęciach studenci poznają odpowiedź na pytanie: Jak zabytki ceramiczne odkrywają swoją historię ?

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Realization of independently performed tasks 5 h
Participation in seminar classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 3 h
Participation in fieldworks 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ok=0,6 prezentacja na wybrany temat+0,4 obecność na zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na zajęciach jest wymagana.
W ramach jednych zajęć student samodzielnie ma odwiedzić jedno z krakowskich muzeów (Muzeum Narodowe, Muzeum na Wawelu…) gdzie prezentowana jest historyczna ceramika.

Recommended literature and teaching resources:

1. H. de Morant: Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności, Arkady, 1983
2. K. Kumaniecki: Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, 1955
3. M. Wirska-Parachoniak: Wybrane zagadnienia z historii ceramiki, skrypt AGH
4. M.J.Künstler: sztuka Chin, Wiedza Powszechna, 1991
5. Z. Alberowa: Sztuka Japońska w zbiorach polskich, 1987
6. E.Kawecka, J. i M. Łosiowie, L.Winogradow. Polska Porcelana. Ossolineum, 1975
7. M.Piątkiewicz-Dereniowa: Artystyczna ceramika europejska. Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1991
8. M. Benini i inni: Ceramika XV-XX wieku. Amber, 1998
9. B. Kostuch: Polska Porcelana. Wyd. Kluszczyński, 2000
10. W.Załęska: Wedgwood. Muzeum Narodowe, 2002
11. Technologia szkła, Warszawa, 1987
12. H. W. Janson, History of Art, Pearson Education, 2004

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None