Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Neurobiologia
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-1-029-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
dr Drabik Anna (drabik@agh.edu.pl)
dr Bodzoń-Kułakowska Anna (abk@agh.edu.pl)
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Mielczarek Przemysław (przemyslaw.mielczarek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować w zespole i wspólnie rozwiązywać złożone problemy IM1A_U17, IM1A_W03, IM1A_W05
Skills
M_U001 Potrafi powiązać nabytą wiedzę z funkcjonowaniem organizmów żywych IM1A_W20
Knowledge
M_W001 Student przygotowuje samodzielna prezentację na podstawie uzyskanych wyników IM1A_W03, IM1A_K01, IM1A_K06, IM1A_K04 Presentation
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z neurobiologii i funkcjonowania układu nerwowego IM1A_W03, IM1A_U04, IM1A_K06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować w zespole i wspólnie rozwiązywać złożone problemy - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi powiązać nabytą wiedzę z funkcjonowaniem organizmów żywych - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student przygotowuje samodzielna prezentację na podstawie uzyskanych wyników - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z neurobiologii i funkcjonowania układu nerwowego - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
seminaria

Omawianie najnowszych zdobyczy wiedzy w zakresie badań i funkcjonowania układu nerwowego

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation for classes 35 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Szczegoly dotyczące prowadzenia zajęć/ćwiczeń, uzyskiwania zaliczenia oraz sprawdzianu końcowego zostaną podane na pierwszych zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii organicznej

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None