Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Piece ceramiczne
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-1-033-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Dul Krzysztof (kdul@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Dul Krzysztof (kdul@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i rozwiązywać pojawiające się problemy w pracy technologa Potrafi zidentyfikować problemy podczas procesu technologicznego Rozumie potrzebę podnoszenia swojej wiedzę i kwalifikacji Rozumie zasady współpracy pomiędzy operatorami pieców a technologami IM1A_K01 Activity during classes,
Test results,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Posiada umiejętność opisu i analizy zasad pracy urządzeń cieplnych. Posiada umiejętność projektowania procesu technologicznego Potrafi przeprowadzić analizę przebiegu procesu wytwórczego Potrafi dobrać rodzaj pieca do założonego procesu wytwórczego IM1A_U05 Activity during classes,
Test results,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu wyłożeń ogniotrwałych IM1A_W10 Activity during classes,
Test results
M_W002 Zdobywa wiedze o procesach technologicznych i urządzeniach stosowanych w produkcji materiałów ceramicznych Ma wiedzę z zakresu technologii ceramicznych Posiada wiedzę z konstrukcji pieców ceramicznych IM1A_W13 Activity during classes,
Test results,
Involvement in teamwork
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i rozwiązywać pojawiające się problemy w pracy technologa Potrafi zidentyfikować problemy podczas procesu technologicznego Rozumie potrzebę podnoszenia swojej wiedzę i kwalifikacji Rozumie zasady współpracy pomiędzy operatorami pieców a technologami - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność opisu i analizy zasad pracy urządzeń cieplnych. Posiada umiejętność projektowania procesu technologicznego Potrafi przeprowadzić analizę przebiegu procesu wytwórczego Potrafi dobrać rodzaj pieca do założonego procesu wytwórczego - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu wyłożeń ogniotrwałych - - - - - + - - - - -
M_W002 Zdobywa wiedze o procesach technologicznych i urządzeniach stosowanych w produkcji materiałów ceramicznych Ma wiedzę z zakresu technologii ceramicznych Posiada wiedzę z konstrukcji pieców ceramicznych - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Przedmiot zapoznaje studentów z budową i działaniem urządzeń stosowanych do suszenia i wypalania produktów ceramicznych. Omawiane są także zagadnienia konstrukcji i zużywania się obmurzy w urządzeniach cieplnych, zasady doboru materiałów stosownych do specyfiki warunków eksploatacyjnych w piecach ceramicznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

kolokwium (40%), prezentacja (40%), znajomość terminologii angielskiej (20%)

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zagadnień z zakresu ogólnej technologii ceramiki i podstaw rysunku technicznego i maszynoznawstwa

Recommended literature and teaching resources:

1. Piech J.: Operacja suszenia i suszarnie w przemyśle ceramicznym. AGH, 2003
2. Piech J.: Piece ceramiczne i szklarskie. AGH, (1993), 2001: http://winntbg.agh.edu.pl/skrypty2/0063
3. Piech J.: Wyłożenia ogniotrwałe pieców i urządzeń cieplnych. AGH, 1999
4. Piech J., Szczerba J.: Materiały ogniotrwałe w piecach obrotowych przemysłu cementowego
5. Poradniki, informatory, normy i katalogi udostępnione przez prowadzących zajęcia

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak