Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Finanse przedsiębiorstw – rynek pieniężny, walutowy, akcyjny
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-1-034-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Dul Krzysztof (kdul@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Dul Krzysztof (kdul@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji IM1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Posiada umiejętność oceny ryzyka i otoczenia ekonomicznego działalności gospodarczej. IM1A_U01 Project
M_U002 Potrafi powiązać otaczającą sytuacje ekonomiczną z pozycją finansową przedsiębiorstwa IM1A_U01 Activity during classes,
Case study,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Zdobywa podstawową wiedzę z zakresu działalności gospodarczej IM1A_W21, IM1A_W23 Case study
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność oceny ryzyka i otoczenia ekonomicznego działalności gospodarczej. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi powiązać otaczającą sytuacje ekonomiczną z pozycją finansową przedsiębiorstwa - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zdobywa podstawową wiedzę z zakresu działalności gospodarczej - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Przedmiot zapoznaje studentów z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Omawiane są zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynków pieniężnych, walutowych i akcyjnych oraz zasadą kalkulacji ceny pieniądza, struktura kapitałów, majątkiem obrotowym i trwałym. Wszystkie omawiane zagadnienia maja na celu poznania zasad oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i czytania bilansu przedsiębiorstwa.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Participation in practical classes 10 h
Participation in auditorium classes 5 h
Contact hours 5 h
Preparation for classes 5 h
Participation in seminar classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

miejsce rankingowe (60%), aktywność na seminarium (20%), kolokwium (20%)

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna orientacja w tematyce ekonomicznej i finansowej

Recommended literature and teaching resources:

1. Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw . Difin, Warszawa, 2002
2. Brigham E.F, Houston J.F.: Podstawy zarządzania finansami t. 1 i 2. PWE, 2005
3. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan Bradford D.: Finanse przedsiębiorstw. Dom Wydawniczy ABC, Łódź 1999.
4.Lee T.: Ekonomia dla inwestorów giełdowych. WIG-Press, Warszawa, 2000.
5. REUTERS Rynek walutowy i pieniężny wprowadzenie. Dom Wydawniczy ABC, Kraków, 2001
6. Pastusiak R.: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego. CeDeWu, Warszawa, 2010.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak