Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fotografia cyfrowa w dokumentacji naukowo-technicznej
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-1-060-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci mają możliwość zdobycia podstawowych wiadomości teoretycznych dotyczących zasad warsztatu fotograficznego, a także nabędą szereg praktycznych umiejętności fotografowania aparatami cyfrowymi.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenie fotografii w dokumentacji, zarówno w aspekcie naukowo-technicznym, ekonomicznym, jak i ekologicznym IM1A_K02, IM1A_K06 Participation in a discussion
M_K002 Poza znaczeniem naukowo-technicznym dostrzega również artystyczny aspekt fotografii w dokumentowaniu zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym i przemysłowym IM1A_K02, IM1A_K06 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi poprawnie dobrać warunki ekspozycji zdjęcia IM1A_U20 Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Umie poprawić jakość zdjęcia wykorzystując programy do komputerowej obróbki zdjęć IM1A_U20 Presentation
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zasady wasztatu fotograficznego IM1A_W16 Test,
Presentation,
Participation in a discussion
M_W002 Zna teoretyczne podstawy komputerowej obróbki zdjęć IM1A_W20 Test,
Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenie fotografii w dokumentacji, zarówno w aspekcie naukowo-technicznym, ekonomicznym, jak i ekologicznym - - - - - + - - - - -
M_K002 Poza znaczeniem naukowo-technicznym dostrzega również artystyczny aspekt fotografii w dokumentowaniu zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym i przemysłowym - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi poprawnie dobrać warunki ekspozycji zdjęcia - - - - - + - - - - -
M_U002 Umie poprawić jakość zdjęcia wykorzystując programy do komputerowej obróbki zdjęć - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zasady wasztatu fotograficznego - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna teoretyczne podstawy komputerowej obróbki zdjęć - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1. Podstawowe wiadomości o aparatach fotograficznych – ich typy i właściwości.
2. Rodzaje obiektywów.
3. Kompozycja zdjęć – reguła trójpodziału.
4. Ekspozycja – światło naturalne i sztuczne. Posługiwanie się lampą błyskową.
5. Korekcja kolorystyki i błędnego naświetlania.
6. Fotografowanie ruchu.
7. Zdjęcia nocne.
8. Fotografowanie elementów architektury.
9. Zbliżenie i panorama.
10. Fotografowanie w warunkach ekstremalnych.
11. Podstawy komputerowej obróbki zdjęć: poprawa kontrastu i kolorystyki zdjęć, retusz, korekcja czerwonych oczu, łączenie fotografii i efekty specjalne.
12. Plenerowa sesja fotograficzna.
13. Budowa i działanie cyfrowych kamer wideo. Zasady rejestracji wideo.
14. Podstawowe wiadomości o montażu wideo. Dodawanie przejść pomiędzy scenami i efektów specjalnych. Udźwiękowienie montowanego filmu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Preparation for classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z prezentacji multimedialnej, plenerowej sesji fotograficznej oraz udziału w dyskusjach

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Rob Sheppard, Fotografia cyfrowa. 100 najlepszych sztuczek i trików. Wydanie III. Wyd. Helion, 2008
2. Bryan Peterson, Ekspozycja bez tajemnic. Wyd. Galaktyka, 2007
3. Fier Blue, Kompozycja. Warsztaty fotograficzne. Wyd. Helion, 2007
4. Bill Hatcher, Szkoła fotografowania National geographic. Wyd. National Geographic, 2008
5. Mascelli Joseph V., 5 Tajników Warsztatu Filmowego. Wyd. Wojciech Marzec, 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Z. Grzesik, G. Smola, K. Adamaszek, Z. Jurasz, S. Mrowec, „High Temperature corrosion of valve steels in combustion gases of petrol containing ethanol addition”, Corrosion Science, 77, 369-374 (2013).
2. Z. Grzesik, G. Smola, K. Adamaszek, Z. Jurasz, S. Mrowec, „Thermal shock corrosion of valve steels utilized in automobile industry”, Oxidation of Metals, 80, 147-159 (2013).

Additional information:

Brak