Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Nowoczesne systemy dociepleń
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-1-064-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
Module summary

W toku zajęć studenci poznają materiały i rozwiązania stosowane jako materiały termoizolacyjne dla budownictwa. Przedmiot poszerza podstawową wiedzę o budowlanych materiałach termoizolacyjnych oraz nowoczesnych systemach dociepleń i zasadach ich projektowania w świetle narastającego kryzysu energetycznego i pojawiającego się trendu budownictwa zeroenergetycznego. Przedstawiane są typowe sposoby projektowania izolacji cieplnej oraz doboru materiałów pod konkretne zastosowania. Przedstawiane są również systemy i sposoby wentylacji pomieszczeń w aspekcie minimalizowania strat energii. Omawia się efekty współoddziaływania materiałów w rozwiązaniach systemowych. Wskazuje się konsekwencje typowych błędów w opracowaniu systemów dociepleń, izolacji, wentylacji i w wykonawstwie. Przedstawiany jest zakres stosowania materiałów termoizolacyjnych dla budownictwa, rodzaje izolacyjnych materiałów włóknistych, komórkowych, sypkich, kruszywa lekkie do wykonywania betonów termoizolacyjnych oraz sposoby obliczania strat cieplnych budynków. Omawiane są błędy w wykonawstwie i ich konsekwencje.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi wykorzystać zdobyte informacje w praktyce IM1A_K03, IM1A_K01, IM1A_K04 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Execution of a project
Skills
M_U001 Student zdobędzie umiejętność doboru materiałów termoizolacyjnych w zależności od potrzeb i rozwiązań konstrukcyjnych. IM1A_U08, IM1A_U09, IM1A_U03, IM1A_U01 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student zdobędzie wiedzę konieczną do obliczania strat cieplnych w budynkach. IM1A_W12, IM1A_W03, IM1A_W05 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Execution of a project
M_W002 Student zdobędzie wiedzę konieczną do projektowania izolacji cieplnych nowych budynków oraz termomodernizacji budynków istniejących. IM1A_W12, IM1A_W03, IM1A_W05
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi wykorzystać zdobyte informacje w praktyce - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student zdobędzie umiejętność doboru materiałów termoizolacyjnych w zależności od potrzeb i rozwiązań konstrukcyjnych. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zdobędzie wiedzę konieczną do obliczania strat cieplnych w budynkach. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zdobędzie wiedzę konieczną do projektowania izolacji cieplnych nowych budynków oraz termomodernizacji budynków istniejących. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Nowoczesne Systemy Dociepleń

W toku zajęć studenci poznają materiały i rozwiązania stosowane jako materiały termoizolacyjne dla budownictwa. Przedmiot poszerza podstawową wiedzę o budowlanych materiałach termoizolacyjnych oraz nowoczesnych systemach dociepleń i zasadach ich projektowania w świetle narastającego kryzysu energetycznego i pojawiającego się trendu budownictwa zeroenergetycznego. Przedstawiane są typowe sposoby projektowania izolacji cieplnej oraz doboru materiałów pod konkretne zastosowania. Przedstawiane są również systemy i sposoby wentylacji pomieszczeń w aspekcie minimalizowania strat energii. Omawia się efekty współoddziaływania materiałów w rozwiązaniach systemowych. Wskazuje się konsekwencje typowych błędów w opracowaniu systemów dociepleń, izolacji, wentylacji i w wykonawstwie. Przedstawiany jest zakres stosowania materiałów termoizolacyjnych dla budownictwa, rodzaje izolacyjnych materiałów włóknistych, komórkowych, sypkich, kruszywa lekkie do wykonywania betonów termoizolacyjnych oraz sposoby obliczania strat cieplnych budynków. Omawiane są błędy w wykonawstwie i ich konsekwencje.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Examination or Final test 30 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena przygotowanej pracy pisemnej,
Ocena zrealizowanego projektu izolacji cieplnej,
Ocena sprawozdania zawierającego obliczenia przeprowadzone na podstawie danych zebranych w trakcie zajęć oraz ich analizę.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

B. Stefański: Budownictwo ogólne t1. Warszawa, Arkady 2005
E. Osiecka: Materiały budowlane. Warszawa, Wyd. Politechniki Warszawskiej 2005
J. Małolepszy (red): Materiały budowlane. Kraków, UWN-D 2008
E. Szymański: Materiały budowlane. Warszawa WSiP 2003
Pogorzelski J. A: Fizyka cieplna budowli, Warszawa PWN 1976
Czasopismo branżowe „Izolacje”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None