Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fizyczne podstawy technologii materiałowych
Course of study:
2015/2016
Code:
CIM-1-501-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Stobierski Ludosław (stobier@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Pędzich Zbigniew (pedzich@agh.edu.pl)
dr inż. Sawka Agata (asawka@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Stobierski Ludosław (stobier@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Zych Łukasz (lzych@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Umie wskazać sposób realizacji procesu technologicznego. IM1A_K05 Oral answer,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić ilościową ocenę zapotrzebowania na surowce i ocenę teoretycznej wydajności reakcji chemicznych. IM1A_U10 Examination,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi wskazać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji między substancjami oraz ich produkty. IM1A_U11 Examination,
Oral answer,
Scientific paper,
Report
M_U003 Potrafi opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych, potrafi zaproponować sposób realizacji procesu. IM1A_U12 Examination,
Oral answer,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych,metalicznych i polimerowych, w tym kompozytów. IM1A_W17 Examination,
Oral answer,
Presentation,
Report,
Execution of laboratory classes
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod otrzymywania, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych i metalicznych IM1A_W08 Examination,
Oral answer,
Presentation,
Report,
Execution of laboratory classes
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych,metalicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów IM1A_W17 Examination,
Oral answer,
Presentation,
Report,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Umie wskazać sposób realizacji procesu technologicznego. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić ilościową ocenę zapotrzebowania na surowce i ocenę teoretycznej wydajności reakcji chemicznych. - - + - - + - - - - -
M_U002 Potrafi wskazać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji między substancjami oraz ich produkty. - - + - - + - - - - -
M_U003 Potrafi opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych, potrafi zaproponować sposób realizacji procesu. - - + - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych,metalicznych i polimerowych, w tym kompozytów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod otrzymywania, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych i metalicznych + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych,metalicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Pozyskiwanie surowców, wzbogacanie surowców i przetwórstwo rud, surowce skalne przetwórstwo i uszlachetnianie.
2. Topienie. Technologie topienia i operowanie metalami w stanie ciekłym, formowanie odlewnicze,
3. Lepkość stopów. Ciekłe krzemiany, szkła krzemianowe, szkła borokrzemianowe, formowanie, rozwłóknianie, włókna ciągłe, światłowody.
4. Krystalizacja. Szkła metaliczne techniki wytwarzania, krystalizacja metali i stopów, kształtowanie mikrostruktury stopów.
5. Witryfikacja i dewitryfikacja materiałów ceramicznych.
6. Plastyczność. Techniki przetwarzania materiałów metalicznych, walcowanie, wytwarzanie prętów i drutów
7. Materiały polimerowe, polimery chemo i termoutwardzalne, kształtowanie wyrobów polimerowych, kompozyty o osnowach polimerowych.
8. Wytwarzanie wyrobów spiekanych z materiałów metalicznych, metalurgia proszków, cermetale.
9. Spiekanie materiałów ceramicznych, ocena spiekalności proszków kształtowanie mikrostruktury, kompozyty ziarniste.
10. Wytwarzanie włókien ciągłych z materiałów ceramicznych, rozwłóknianie stopów niemetalicznych.
11. Inżynieria powierzchni: techniki grubowarstwowe (szkliwienie, emaliowanie, napylanie plazmowe), techniki cienkowarstwowe (PVD, CVD).
12. Odróbka ubytkowa materiałów metalicznych, cięcie, szlifowanie i polerowanie materiałów ceramicznych.
13. Wytwarzanie połączeń metal-metal, metal-ceramika i ceramika-ceramika.
14. Recykling i utylizacja odpadów, ceramiczna utylizacja odpadów metalurgicznych.
15. Podstawy komputerowego wspomagania wytwarzania.

Laboratory classes:

1. Formowanie proszków ceramicznych i metalicznych poprzez prasowanie.
2. Formowanie materiałów ceramicznych poprzez odlewanie – reologia zawiesin.
3. Kształtowanie wyrobów polimerowych – różne warianty polimeryzacji.
4. Wytwarzanie kompozytów włóknistych.
5. Nanoszenie warstw – grubych – szkliwa, emalie i cienkich np. metodą zol-żel.
6. Odlewanie metali.

Seminar classes:

1. Wzbogacanie surowców, metody fizyczne iprzetwórstwo chemiczne.
2. Przygotowanie surowców i metalurgicznych i przeróbka metalurgiczna.
3. Polimery chemo i termoutwardzalne, techniki formowania, kompozyty o osnowie polimerowej.
4. Obróbka ubytkowa materiałów.
5. Inżynieria powierzchni techniki cienko i grubowarstwowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 155 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Contact hours 60 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 45 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

0,5 ocena egzaminu, 0,25 ocena seminarium, 025 ocena laboratorium

Prerequisites and additional requirements:

ukończony moduł chemii ogólnej oraz moduł fizyki

Recommended literature and teaching resources:

M. F. Ashby, D. R. H. Jones. „Materiały Inżynierskie” PWN 1998
R. Pampuch, K. Haberko, M. Kordek. „Nauka o Procesach Ceramicznych” PWN 1992
A. Kosowski. „Podstawy odlewnictwa” Akapit 2008
H. Woźnica. „Podstawy materiałoznawstwa” Wyd. Politechniki Śląskiej 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None